Novice


Arhiv: Apel Vladi; Ne kršite lastnih obljub!

  

Apel Vladi RS pred današnjim UO GZS: Ne kršite lastnih obljub!

GZS: Pomembni predstavniki Vlade RS obljubljajo, da ne bo novih obremenitev, a dejanja so že nasprotna obljubljam.

Predsednica vlade RS mag. Alenka Bratušek:“V prihodnjih dveh letih ne bomo dvigovali davkov.”

Minister za finance dr. Uroš Čufer: “V letu 2014 ne bomo predlagali nobenih novih davkov več.”

Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant: “Razmisliti bi bilo modro tudi o znižanju kakega davka, na primer pri obremenitvi dela.”

Vladni predstavniki obljubljajo, da ne bo novih obremenitev gospodarstva. Toda dejanja so temu nasprotna, obenem pa ni videti prave volje za poteze, predvsem reforme, ki bi Slovenijo pripeljale iz krize. Tudi koalicijska pogodba in izhodiščni vladni predlog socialnega sporazuma o tem jasno pričata. Vlada ga je celo preimenovala v socialni sporazum za uspešno Slovenijo, kot da ne potrebujemo odločnih potez za izhod iz krize.

Današnji gost upravnega odbora GZS, minister za finance dr. Čufer, je javno večkrat zagotovil vzdržno davčno in administrativno okolje za ponovni zagon rasti in postopno razbremenjevanje gospodarstva. Javno je povedal, da novih obremenitev gospodarstva ne bo.

Toda različna ministrstva ob davku na nepremičnine, dražjem najemu kmetijskih zemljišč in skorajšnjih višjih komunalnih omrežninah že snujejo nove obremenitve: višje prilive v zdravstveno blagajno, združitev obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nove obremenitve iz naslova obnovljivih virov energije, nove zavezance za prispevek za Slovenski avdiovizualni center, davek na sladko pijačo in mastno hrano.

Na GZS javno poudarjamo, da bomo vsako takšno uresničeno grožnjo vzeli kot jasno kršitev lastnih obljub Vlade RS, kar pomeni izgubo njene vsakršne verodostojnosti. Zato že zdaj jasno sporočamo NE višjim bremenom. Gospodarstvo ne bo in ne more sprejeti nikakršnih novih bremen - davkov, davščin, prispevkov, trošarin, koncesnin, itd…,.

Pričakujemo, da bo minister za finance dr. Uroš Čufer skupaj z novim gospodarskim ministrom ukrepal tako, da bo zagotavljal takšno poslovno okolje, ki bo spodbujalo nov gospodarski zagon in bo privlačno za domače in tuje naložbe. Da ne bo podpiral nekaj sto milijonov evrov velike – že izstavljene in načrtovane račune energetsko intenzivni, pretežno izvozno usmerjeni industriji, s katerimi država plačuje subvencije za obnovljive vire energije, npr. fotovoltaiko. Zahtevamo njihovo zmanjšanje.

Podpiramo zadnje izjave ministra dr. Čuferja, da bo ukrepal in podpiral vladne ukrepe za gospodarno javno porabo. Vsako od zadnjih petih let smo porabili 1,4 milijarde evrov več, kot smo jih ustvarili. Brez upoštevanja stroška sanacije bank! Podpiramo ga tudi pri tem, da bo dal visoko prioriteto prenosu novih EU direktiv v javno naročniško zakonodajo, s katero bomo hitreje zagotavljali bolj gospodarno državno porabo.

Država še vedno ni prepoznala, da manj birokracije pomembno prispeva k optimistični podjetniški klimi in naredi poslovno okolje prijaznejše. Namesto tega uvaja nove in nove zahteve, kot je to storila s spremembo obrazcev REK, ki povzročajo nove stroške z nesmiselnim poročanjem v zvezi s stroški dela.Nenazadnje DURS ni imela posluha niti za podaljšanje roka za oddajo zaključnih računov, za kar je bil dan predlog v imenu številnih malih podjetij, prizadetih zaradi naravne nesreče.

Še poseben poziv:Vlada mora z odločno podporo ministrstva za finance in ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj najti vzvod, da prosta kohezijska sredstva v višini najmanj 260 milijonov evrov usmeri v projekte, ki bi utemeljeno pomenili najmanj 10.000 novih delovnih mest. Gre za ukrepe, s katerimi bi morali preseči slabe prakse upravljanja s temi sredstvi v letih 2007-2013, ki so le na videz v korist nekaterih lokalnih skupnosti.

Ljubljana, 19. februar 2014

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.