Novice


Arhiv: Novosti insolvenčne zakonodaje za upnike in dolžnike - novela ZFPPIPP-E

Termini seminarja: september - november 2013

Kraj: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Predavatelj: Igor Knez, univ. dipl. prav. 

  

Sprejeta je bila novela Zakona o finančnem poslovanju,postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E), ki je bistveno povečala pristojnosti upnikom in upniškim odborom. Številne določbe bodo začele učinkovati šele v jeseni 2013.

Novela daje možnost hitrejšega, cenejšega in učinkovitejšega vodenja postopkov zaradi insolventnosti, saj uvaja poenostavljeno prisilno poravnavo, možnost oprostitve plačila predujma za začetek insolvenčnega postopka, novo obliko javne dražbe premoženja, konverzijo terjatev s stvarnimi deleži, možnost razrešitve stečajnih upraviteljev ter možnost zamenjave poslovodstva družbe. Vse to z namenom, da se zagotovi boljše poplačilo upnikom ali možnost nadaljevanja poslovanja insolventnega dolžnika. >>>več

Kotizacija za člane GZS - 50€+DDV

Kotizacija za nečlane GZS - 100€+DDV

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.