Novice


Arhiv: V javni razpravi osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Ministrstvo za kulturo podaja v javno razpravo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Poglaviten namen novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija je v ponovni določitvi višine RTV prispevka v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. Sedanja višina RTV prispevka je namreč določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, kar je z vidika sistemske ureditve RTV SLO neustrezna rešitev. Veljavna ureditev tudi ni optimalna z vidika zagotovitve finančne neodvisnosti RTV SLO. Ta pa je nujni predpogoj za zagotovitev institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti RTV SLO.

Javna razprava o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija bo potekala do 26. septembra 2013. Cenjene odzive in predloge na predlagani osnutek zakona sprejemamo na naslovu: gp.mk@gov.si.


 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.