Novice


Arhiv: Coaching v prodaji

Definicija uspešnega prodajalca v današnjem času je bolj kompleksna in bolj zahtevna, kot je bila kdajkoli do sedaj. Novi pogoji poslovanja, globalna kriza in veliko novih prijemov pri prodaji, zahtevajo od prodajalcev da so tudi učinkoviti motivatorji, uspešni komunikatorji po telefonu, razreševalci konfliktnih situacij, odlični poslušalci, kupčevi zavezniki in nenazadnje pozitivna »sidra« za storitve ali izdelke, ki jih prodajajo. Samo tako se kupci v prodajnem procesu in zlasti po njem počutijo varne, pomembne in kar je najpomembneje, se radi vračajo nazaj.

Na celodnevni delavnici bi vam radi pokazali komunikacijske in motivacijeske veščine, zato vas vabimo na

COACHINGv prodaji

Komunikacijske in motivacijske veščine

ponedeljek, 6. februarja 2012 ob 9,00 uri

na GZS,Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C/1. nadstropje

Delavnico bo vodila dr. Tatjana Dragovič, NLP coach - GLOTTA NOVA (predstavitev v prilogi)

Cilj:

 • poznavanje coaching orodij in coaching formule za delo v prodaji,
 • poznavanje orodij za inovativno reševanje problemov, kofliktov in ugovorov,
 • razvijanje komunikacijskih in motivacijskih veščin,
 • razvoj veščin za učinkovito prodajo po telefonu,
 • razvoj veščin za upravljanje s samim seboj,
 • razvoj veščin predstavitve izdelka in/ali storitve,
 • razvoj učinkovitih in vplivnih jezikovnih vzorcev v prodaji.

Komu je delavnica namenjena?

Program je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s prodajo in so v posrednem ali neposrednem stiku s strankami oziroma s kupci.

Kotizacija:

Za člane GZS: 115 € + DDV

Za nečlane: 150 € + DDV

Prosimo, da kotizacijo nakažete pred začetkom seminarja na poslovni račun št. 02924-0017841495 odprt pri NLB d.d. Ljubljana sklic 2030- matična številka podjetja.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01/58 98 313, 58 98 276: Irma Butina in Anica Skubic.

Vabljeni k prijavi!

Irma Butina

Direktorica ZKGM

Program delavnice:

Coaching v prodaji

Komunikacijske in motivacijske veščine

-Osnove coachinga

-Definicija coachinga

-Matrica coachinga

-Ključni coaching koncepti za učinkovito prodajo

 

 • Ključni elementi učinkovite prodaje

   

  -Komunikacija in motvacija pri prodajnem pogovoru

  -Vzpostavitev dobrega stika z vsakim posameznikom (stranko, kupcem, poslovnim partnerjem)

  -Motiviranje vsakega posameznika

  -Oblikovanje zavezništva

  -Kaj pripelje do nerazumevanja?

   

 • Orodja za izboljšanje prodaje skozi komunikacijske in motivacijske veščine

   

  -Stili mišljenja in motiviranja sebe in drugih (po Gregorc-u)

  -Strateška komunikacija z vsakim posameznikom glede na njegov načinov mišljenja (PRLL startegija)

  -Veščine učinkovite predstavitve izdelka in/ali storitve s pomočjo 4-MAT modela

  -Reševanje konfliktnih situacij in ugovorov s pomočjo CAPRI modela

  -Kako se preleviti v prodajalca s coaching veščinami?

   

 • Zakonitosti komunikacije in motivacije pri prodaji po telefonu

   

  -Vplivni jezikovni vzorci pri prodaji po telefonu: Moč jezika in osnovna pravila »čistega jezika«

  -Struktura prodajnega razgovora po telefonu

  -Pasti in prednosti prodaje po telefonu

  -Pomembni elementi neverbalne komunikacije po telefonu

   

 • Delo na konkretnih primerih

   

  -Analiza konkrentih primerov za uporabo orodij za izboljšanje prodaje s pomočjo uporabe coachinga

   

 • Oblikovanje mini-akcijskega načrta

   

  -Določanje specifičnih korakov za prenos v prakso

  Predstavitev predavatelja:

  Dr. Tatjana Dragovič, NLP Coach (mednarodna licenca ICF – International Coach Federation, ZDA), NLP Trener (mednarodna licenca dr. Richarda Bandlerja),prof. angleškega jezika in književnosti, strokovni izpit, 20 let delovnih izkušenj (doma in v tujini) pri izvedbi ti. »Leadership & Management« seminarjev/delavnic za vodilne in vodstvene delavce s področja vodenja, motivacije, interaktivne komunikacije, timskega dela, upravljanja s spremembami, coachinga, sprejemanja odločitev, reševanja problemov in konfliktov, licenčnih mednarodnih NLP programov,…

  Je magistrirala v Angliji iz področja management znanja in tudi doktorirala na področju profesionalnega razvoja zaposlenih.

  Svoje delavnice, na katerih navdušuje z izjemnim pozitivizmom, obširnim znanjem in strokovnostjo izvaja za nekata najbolj elitna slovenska in tuja podjetja, v katerih skrbi tudi za individualno svetovanje in poslovni coaching nekaterih odličnih posameznikov.

  Odlikuje jo »človeška« pripravljenost pomagati udeležencem svojih delavnic, da čim bolj učinkovito uporabijo svoje potenciale in dosežejo zastavljene cilje. Kot izjemen motivator in coach zna spodbujati svoje udeležence, da dosežejo rezultate, za katere so bili vedno prepričani, da so jim nedosegljivi.

  Akademska izobrazba: profesor angleškega jezika in anglo-ameriške književnosti, diplomirani novinar, magister izobraževanja odraslih, doktor izobraževalnih znanosti.

 •  


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.