Novice


Arhiv: Volitve organov GZS 2011

VOLITVE 2011OBRAZEC 1 Z

OBRAZEC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZDRUŽENJA / ZBORNICE DEJAVNOSTI ZA ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA GZS

ČLAN GZS, PREDLAGATELJ

Matična številka

 

Naziv družbe/SP

 

Naslov

 

Poštna številka in pošta

 

Ime in priimek odgovorne osebe

 

Predlagamo ______________________________________________ zaposlenega v naši družbi

(ime in priimek)

za kandidata za opravljanje funkcije v združenju / zbornici dejavnosti

________________________________________________________________________________

(Vpišite za katero združenje / zbornico dejavnosti kandidira)

Funkcija

Označi

 

  • Član upravnega odbora združenja / zbornice dejavnosti

     

 

 

  • Predstavnik združenja / zbornice dejavnosti v skupščini GZS

     

 

Kandidata se lahko predlaga za obe funkciji. Ustrezno/i kandidaturo/i označite.

Datum:___________

 

Podpis odgovorne osebe in žig _________________________

SOGLASJE KANDIDATA

Strinjam se s kandidaturo za zgoraj navedeno/i funkcijo/i.

Moji podatki so naslednji:

Ime

 

Priimek

 

Datum rojstva

 

Zaposlen kot

 

Telefon

 

Faks

 

Mobilni telefon

 

Elektronska pošta

 

(Prosimo vas, da podatke vpisujete s tiskanimi črkami)

Strinjam se, da se moji osebni podatki uporabijo, objavijo in hranijo na GZS za potrebe volitev v organe GZS in se lahko uporabijo samo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Datum:______________Podpis:_____________________


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.