Novice


Arhiv: Delavnica - Kaj je novega za delodajalca na področju delovnega prava, 3. marec 2011 ob 9.30 uri

Vabimo vas na delavnico

KAJ JE NOVEGA ZA DELODAJALCE NAPODROČJU DELOVNEGA PRAVA

v četrtek 3. marca 2011 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

dvorana B/1. nadstropje, ob 9,30 uri

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe

-Zakona o delovnih razmerjih

-Zakona o urejanju trga dela

-Zakon o malem delu

-Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

-Zakon o varnosti in zdravju pri delu

PROGRAM DELAVNICE:

1.PREDSTAVITEV PREDLAGANIH NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH:

Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca.

Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti

2.PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA

Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.

3.PREDSTAVITEV ZAKONA O MALEM DELU

Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli.

Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.

4. PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Novosti pri opredelitvi sosedske pomoči, kratkotrajnega dela, nadzor in sprememba kazenskih sankcij.

5. PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Ureditev priprave izjave o varnosti z oceno tveganja, odprava administrativnih ovir, večji poudarek na preventivnem varstvu, ciljani zdravstveni pregledi.

6.VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALEC DELAVNICE:

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

Igor Knez, univ.dipl.prav., samostojni pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Delavnica bo trajala 90 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA:

  •  Za člane GZS znaša kotizacija 40,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, ki je član GZS, se prizna 20% popust
  • Za nečlane pa 100,00 EUR (z vključenim DDV)

Prosimo, da kotizacijo nakažete pred začetkom seminarja na poslovni račun št. 02924-0017841495 odprt pri NLB d.d. Ljubljana sklic 2030- matična številka podjetja. Kopijo potrdila o plačani kotizaciji prinesite s seboj ali pošljite po faksu 01/58 98 100.

Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 1. 3. 2011.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01/58 98 313, 58 98 276: Irma Butina in Anica Skubic.

Delavnico bomo zaključili predvidoma ob 12,00 uri.

Vabljeni k prijavi!

Irma Butina

Direktorica ZKGM


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.