Novice


Arhiv: Razpis nagrade Najlepša slovenska knjiga 2010

RAZPIS

nagrade Najlepša slovenska knjiga 2010

Predmet razpisa: Nagrada za najlepše oblikovano knjigo 2010.

Naročnik: Zbornica ZKGM - Združenje knjižnih založnikov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Razpisne kategorije:

(a)književnost (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika), knjige za otroke in mladino

(b)znanstvene knjige, učbeniki, stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji)

(c)umetniške monografije in foto-monografije, bibliofilske izdaje

Informacije o razpisu so na voljo na sedežu Zbornice ZKGM, Dimičeva 13, Ljubljana, tel. 01 58 98 276 ali 01/58 98 313, e-pošta irma.butina@gzs.si, ali ani.skubic@gzs.si. Informacije o sejmu, nagradah in pogojih za sodelovanje so tudi na spletni strani sejma: www.knjiznisejem.si.

Prijavljena dela:

Za nagrado se lahko potegujejo knjige založnikov iz Republike Slovenije in tiste iz zamejstva in tujine, ki so bile izdane v slovenskem jeziku.

Izločitveni kriteriji:

  1. v času razpisa je dobavljiva (in print) na slovenskem knjižnem trgu,
  2. vsebuje vse elemente kolofona po ZOI,
  3. je v prodaji v vsaj 30 knjigarnah po Sloveniji - vsaj polovica izven Ljubljane,
  4. je prisotna v slovenskih splošnih knjižnicah.

Razpisni pogoji:

1.Natečaja se lahko udeleži vsak založnik, član ali nečlan Zbornice ZKGM, s katerim koli naslovom, ki ga je izdal v razpisnem obdobju,

2.Založnik na razpis pošlje po en izvod vsakega prijavljenega naslova.

3.Založba, ki prijavlja svoje naslove na natečaj in ni članica Zbornice ZKGM, prijavi in enemu izvodu prijavljenega naslova priloži potrdilo o plačilu prijavnine:

Prijavnina za posamezen prijavljen naslov na natečaj Najlepša slovenska knjiga 2010 znaša 40,00 EUR neto in 48,00 EUR z vključenim DDV, in se plača na račun 02924-0017841495 pri NLB z navedbo»Zbornica ZKGM-NSK 2010«.

4.Članice Zbornice ZKGM ne plačajo prijavnine na natečaj Najlepša slovenska knjiga 2010.

5.Po zaključku natečaja organizator vsa prijavljena dela vrne prijaviteljem samo na podlagi njegove izrecne zahteve.

Razpisno obdobje:
6. november 2009 do 5. november 2010.

Predložitev prijav:
Prijavitelj na natečaj, naslov je Zbornica ZKGM, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z oznako »Za natečaj Najlepša slovenska knjiga 2010«, pošlje:

  • po en izvod vsakega prijavljenega naslova (lahko je v eni sami pošiljki skupaj z vsemi prijavnicami),
  • prijavnico, izpolnjeno za vsako prijavljeno delo posebej,
  • nečlani Zbornice ZKGM priložijo tudi potrdilo o plačani prijavnini.

Rok za predložitev prijav:
Petek, 5. november 2010.

Datum zasedanja žirije:
8. do 16. novembra 2010.

Datum sprejetja odločitve:
23. november 2010.

Datum podelitve nagrad:
Torek, 30. november 2010 ob 18.00 uri v Cankarjevem domu,na otvoritvi 26. slovenskega knjižnega sejma.

Irma Butina
Direktorica Zbornice ZKGM
 Rudi Zaman l.r.
PredsednikZdruženja knjižnih založnikov

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.