Članski prispevek


V skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS so zavezanci za plačilo članarine člani GZS, ki združujejo svoje interese

  • v združenju dejavnosti  in območni zbornici /regionalni zbornici hkrati
  • samo v združenju dejavnosti ali
  • samo v območni /regionalni zbornici

Upravni odbori združenj dejavnosti in Upravni odbori območnih/regionalnih zbornic sami avtonomno določajo višino članarine.

Upoštevajoč navedeno, je članarina GZS sestavljena iz dveh ali treh delov. Članarina sestoji iz :

  • dela članarine za skupne naloge;
  • dela članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.
  • del članarine za dejavnost območnih/regionalnih zbornic ali/in

V kolikor podjetje uresničuje svoje interese hkrati v združenju dejavnosti in območni /regionalni zbornici plača članarino za skupne naloge zgolj enkrat.  

Razredi in zneski članarin so predstavljeni ločeno za Medijsko zbornico in GZS.

Medijska zbornica

Sprejeto na seji UO

razred

Št. zap

Prihodki v EUR

Sredstva v

EUR

Mesečna članarina EUR

Letna članarina EUR

1.

do 10

do 2.000.000

do 2.000.000

20,00

240,00

2.

do 50

do 5.000.000

do 3.000.000

50,00

600,00

3.

do 100

do 12.000.000

do 5.000.000

115,00

1.380,00

4.

do 250

do 25.000.000

do 12.000.000

240,00

2.880,00

5.

do 500

do 50.000.000

do 20.000.000

460,00

5.520,00

6.

do 750

do 100.000.000

do 30.000.000

780,00

9.360,00

7.

nad 751

nad 100.000.001

nad 30.000.001

1.170,00

14.040,00

 

Skupne naloge GZS in območne/regionalne zbornice

Osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in  bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Osnova za obračun članarine po stopnji za 4. in 5. razred je podatek o bruto plačah iz zadnjega letnega poročila. Članarina se obračuna po stopnji 0,04%.

 

Razred

Št. zaposlenih

Letna članarina GZS v EUR

1

Do 1

 60

2

Od 2 do 4

 70

3

Od 5 do 9

75

4

Od 10 do 14 100

5

Od 15 do 19 110

6

Od 20 do 24 170

7

Od 25 do 29 180
8 Od 30 do 999

Po stopnji 0,04% od bruto plač

9

Nad 1000

Po stopnji 0,04% od bruto plač

 

*članarina OZ/regionalne zbornice je določena s sklepom njenega UO oz. skupščine posamezne OZ/regionalne zbornice

3. Konkreten primer izračuna za podjetje - člana Medijske zbornice  z do 9 zaposlenimi:

Podjetje je samo član Medijske zbornice, v tem primeru je zavezan k plačilu dveh delov članarine, kar pomeni plačilo članarine Medijski zbornici in članarina za skupne naloge GZS: 

240 EUR + 75,00 EUR =  Skupaj 315,00 EUR (letni znesek)

Podrobnejše informacije glede velikosti družb, si lahko ogledate v Zakonu o gospodarskih družbah.


Avtor: Medijska zbornica