Razvoj in statistični prikaz panoge


Podatki za leto 2013


 

 

AJPES - Informacija o poslovanju družb in s.p. v letu 2013

 

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS    
Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS    
Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih
Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja.
C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   7.334 102,4
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 23.270.559.938 99,6
K3 Odhodki 127+166+181 22.856.143.696 99,9
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 315.589.926 73,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 38.276 105,2
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 62,4 97,3
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 160.153,68 97,8
18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   587 99,3
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 373.373.327 98,6
K3 Odhodki 127+166+181 368.686.421 99,6
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 5.519.711 80,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 36.538 100,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 60,9 100,7
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 3.133,64 97,8
18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   579 99,7
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 372.290.435 98,7
K3 Odhodki 127+166+181 367.548.265 99,7
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 5.574.664 80,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 36.651 100,6
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 60,8 100,7
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 3.114,56 97,8
18.11 - Tiskanje časopisov    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   3 75
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 370.946 28,2
K3 Odhodki 127+166+181 361.237 27,3
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 9.169 -79,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 31.306 153,1
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 52,9 65,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 3,26 49
18.12 - Drugo tiskanje        
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   325 99,1
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 320.634.217 99,1
K3 Odhodki 127+166+181 317.122.909 101
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 4.514.578 53,4
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 37.918 101,3
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 59,8 99,8
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 2.574,72 97,5
18.13 - Priprava za tisk in objavo        
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   226 101,8
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 45.267.546 97
K3 Odhodki 127+166+181 44.067.053 92,1
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 1.023.106 -63,2
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 31.609 96,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 64,7 103,4
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 475,77 101,9
18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti        
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   25 92,6
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 6.017.726 109,1
K3 Odhodki 127+166+181 5.997.066 110,2
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 27.811 38,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 22.716 92,4
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 83 117,1
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 60,81 84,7
18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa        
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   8 80
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 1.082.892 73,4
K3 Odhodki 127+166+181 1.138.156 75
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -54.953 88,5
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 18.221 65,7
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 104,8 133,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 19,08 93

 

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2009)


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje tiskarske in z njimi povezane storitve

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanjaza posamezno panogo za leto 2009.

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.120(leto 2009)

18.120 - Drugo tiskanje

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

280

72.377.688

962

Male

21

52.459.741

670

Srednje

6

50.117.919

652

Velike

6

144.482.876

841

Skupaj

313

319.438.224

3.125

 

Vir. AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.130(leto 2009)

18.130 - Priprava za tisk in objavo

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

256

44.840.152

542

Male

-

-

156

Velike

-

-

41

Skupaj

262

72.712.182

739

 

Vir. AJPES

Tabela 3: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.140(leto 2009)

18.140 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

20

3.052.186

59

Skupaj

20

3.052.186

59

 

Vir. AJPES 


Avtor: Medijska zbornica

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2010)


Razvoj in številčni prikaz panoge (podatki za leto 2010)

Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje tiskarske in z njimi povezane storitve.

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanjaza posamezno panogo za leto 2010.

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.120(leto 2010)

18.120 - Drugo tiskanje

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

288

82.913.562

1.004

Male

24

64.184.117

685

Srednje

3

24.848.422

343

Velike

7

139.065.390

777

Skupaj

322

311.011.491

2.809

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.120(leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Male

2

5.228.128

44

Mikro

212

19.961.561

172

Skupaj

214

25.189.689

216

 

Vir. AJPESTabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.130(leto 2010)

18.130 - Priprava za tisk in objavo

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

246

44.599.047

498

Male

5

9.358.487

107

Srednje

1

9.417.536

41

Skupaj

252

63.375.070

646

 

Vir. AJPES

 

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.130(leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

326

21.508.314

160

Skupaj

326

21.508.314

160

 

Vir. AJPES


Tabela 3: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.140(leto 2010)

18.140 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

23

4.449.895

64

Skupaj

23

4.449.895

64

 

Vir. AJPES


Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, SKD 18.140(leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

37

1.694.739

19

Skupaj

37

1.694.739

19

 

Vir. AJPES

Razvoj in statistični prikaz panoge


Podatki za leto 2011


Tekoča ekonomska gibanja

Ocene in napovedi makroekonomskih kazalcev Slovenije 2012 - 2013

 

  Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS          
  Podatki za leto 2011 - Število družb K1 - Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.) Index 11/10 K2 - Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) Index 11/10
C 18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 601,00 3.554,00 100,90 390.636.123,00 102,40
C 18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve 591,00 3.531,00 100,90 388.823.434,00 102,40
C 18.11 - Tiskanje časopisov 3,00 7,00 120,70 1.214.608,00 152,30
C 18.12 - Drugo tiskanje 319,00 2.774,00 101,30 319.279.246,00 104,10
C 18.120 - Drugo tiskanje 319,00 2.774,00 101,30 319.279.246,00 104,10
C 18.13 - Priprava za tisk in objavo 246,00 682,00 98,70 63.965.315,00 94,40
C 18.130 - Priprava za tisk in objavo 246,00 682,00 98,70 63.965.315,00 94,40
C 18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 23,00 68,00 107,00 4.364.265,00 98,60
C 18.140 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 23,00 68,00 107,00 4.364.265,00 98,60
C 18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
C 18.20 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
C 18.200 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
             
C C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 7.033,00 165.515,00 101,60 23.932.458.892,00 107,90

 


Avtor: Medijska zbornica

Razvoj in statistični prikaz panoge


Podatki za leto 2012


KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS

Podatki poslovanja družb v letu 2012

         

Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS!*ev

           
             

C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

7.165,00

-

7.033,00

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

23.363.365.845,00

98,90

23.932.458.892,00

107,90

K3

Odhodki

127+166+181

22.875.329.500,00

99,60

23.311.248.061,00

107,30

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

431.947.937,00

72,70

542.983.150,00

123,20

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

36.374,00

99,00

36.014,00

103,40

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

64,10

102,60

63,20

99,50

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

163.784,43

102,10

165.514,50

101,60

18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

591

-

601

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

378.532.098

101,6

390.636.123

102,4

K3

Odhodki

127+166+181

370.129.045

101,4

386.042.894

103

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

6.825.980

100,8

4.083.388

94,2

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

36.359

101,5

35.109

100,7

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

60,5

100,9

61,2

98,4

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

3.205,48

96,5

3.554,28

100,9

18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

581

-

591

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

377.057.113

101,7

388.823.434

102,4

K3

Odhodki

127+166+181

368.610.876

101,5

384.155.325

103,1

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

6.888.058

100,6

4.159.204

92,6

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

36.415

101,4

35.202

100,7

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

60,4

101

61,1

98,5

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

3.184,97

96,5

3.530,71

100,9

18.11 - Tiskanje časopisov

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

4

-

3

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

1.313.958

108,2

1.214.608

152,3

K3

Odhodki

127+166+181

1.324.217

110,6

1.197.570

151,3

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-11.476

-83,4

13.766

280,9

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

20.446

83,9

24.380

90,1

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

80,8

138,1

58,5

91,7

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

6,65

97,7

6,81

120,7

18.12 - Drugo tiskanje

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

328

-

319

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

323.582.470

101,8

319.279.246

104,1

K3

Odhodki

127+166+181

313.976.575

100,5

314.759.108

105,9

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

8.446.383

155

4.437.969

60,8

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

37.424

101,2

36.704

101

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

59,9

101,2

59,8

99,1

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

2.639,66

96,7

2.773,67

101,3

18.13 - Priprava za tisk in objavo

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

222

-

246

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

46.645.260

100

63.965.315

94,4

K3

Odhodki

127+166+181

47.865.679

106,9

63.710.390

90,7

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-1.618.255

-107,3

-165.082

5,8

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

32.755

101

30.622

100,7

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

62,6

100,5

66,6

95,2

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

466,89

94,9

681,99

98,7

18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

27

-

23

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

5.515.425

117,1

4.364.265

98,6

K3

Odhodki

127+166+181

5.444.405

112,8

4.488.257

102,4

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

71.406

-57,9

-127.449

-838

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

24.593

116,4

20.987

82,4

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

70,9

92,7

76,4

110,7

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

71,77

100,5

68,24

107

18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

10

-

10

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

1.474.985

81,4

1.812.689

90,9

K3

Odhodki

127+166+181

1.518.169

80,4

1.887.569

87,8

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-62.078

81,9

-75.816

48,4

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

27.746

130,7

21.233

97,9

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

78,5

81,2

96,6

93,5

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

20,51

87

23,57

92,9