UO Združenja radiodifuznih medijev

Upravni odbor šteje šest članov .

Sestava upravnega odbora zagotavlja ustrezno zastopanost velikih, srednjih, malih in mikro podjetij.

 Člani  Upravnega odbora:

  • Predsednik:  Rajko Djordjevič, VTV Studio, d.o.o.,  Velenje
  • Namestnica predsednika: Tomaž Čop, Radio Pro 1 do.o., Ljubljana
  • Nataša Harej, Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Jesenice
  • Irena Vide, TV Vaš kanal d.o.o.,  Novo mesto
  • Gregor Memedovič, Radio Center  d.o.o., Ljubljana
  • Mitja Podgajski, TV Idea-Kanal 10 d.o.o., Murska sobota