IPF


Zavod IPF


Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) je organizacija, katere glavni cilj in dejavnost sta kolektivno uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov kot jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP-UPB3.

Zavod kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.

Zavod IPF je bil ustanovljen leta 1997, novembra leta 2000 pa je od Urada RS za intelektualno lastnino prejel dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.

Ustanovitelji Zavoda IPF so glasbene založbe Menart Records, Dallas Records, Nika Records, Multimedia Records, Dots Records ter Sindikat glasbenikov Slovenije (SGS), pozneje pa so se Zavodu IPF pridružile še druge založbe in številni slovenski glasbeniki.

Zavod IPF je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Poslovnik o vodenju pogajanj o višini nadomestil za radiodifuzno oddajanje fomogramov v komercialnih radijskih programov.

 

Člani pogajalske skupine  GZS- Medijske zbornice:

 1. Aleksander Žist, Radio Center d.o.o.
 2. Stanislav Cencelj, Radio Hit Domžale d.o.o.
 3. Leo Oblak, Infonet media d.d.
 4. Rina Klinar, Radio Triglav Jesenice d.o.o.
 5. Rajko Djordjevič, VTV Studio d.o.o.
 6. Irma Butina, Medijska zbornica

Člani pogajalske skupine Zavoda IPF: 

 1. Ferengja Rok, Zavod IPF
 2. Lušič Saša, Zavod IPF
 3. Menart Boštjan, Zavod IPF
 4. Rozman Bor, Zavod IPF
 5. Štibernik Gregor, Zavod IPF
 6. Terkaj Rok, Zavod IPF

 


Pripeti dokumenti