ZAMP


Združenje avtorjev Slovenije


ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije je kolektivna organizacija, ki v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih

pravicah kolektivno varuje in upravlja pravice avtorjev in del s področja književnosti, znanosti in publicistike in

njihovih prevodov. ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije je edina kolektivna organizacija, ki na podlagi koncesije

št.800-9/96 z dne 14.11.1997 izdane s strani Urada RS za intelektualno lastnino, na ozemlju Republike Slovenije

lahko kolektivno upravlja tovrstne pravice.

 

Zakonodaja - Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah

                    - Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMPx

                    - Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del  

                    - Svetovna konvencija o avtorski pravici

                    - Skupni sporazum veljaven za člane OZS in ZTG

 


Avtor: Medijska zbornica