Razvoj in statistični prikaz panoge


Podatki za leto 2013


AJPES - Informacije o poslovanju družb in s.p. v RS v letu 2013

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS
Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS

Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih.
Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja. 

 J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI    

Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   3.372 102,5
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 2.990.155.608 102,2
K3 Odhodki 127+166+181 2.850.782.663 103,2
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 123.991.315 89,2
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 63.714 100,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 55,2 101,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 17.233,78 97,8
59 - Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   251 100,8
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 136.345.713 97
K3 Odhodki 127+166+181 144.499.910 103,3
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -9.103.146 -1.473,20
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 38.490 72,9
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 59 132,9
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 735,77 117,3
59.1 - Filmska in video dejavnost    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   202 103,1
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 123.580.701 96
K3 Odhodki 127+166+181 131.676.403 103
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -9.025.353 -943,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 38.981 70,8
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 58,2 136,3
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 673,02 119,5
59.11 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   159 107,4
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 90.911.978 97,5
K3 Odhodki 127+166+181 92.935.953 100,2
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -2.782.938 -436,3
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 41.437 69,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 56 127,6
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 515,12 132,2
59.14 - Kinematografska dejavnost    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   11 91,7
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 20.017.447 95,5
K3 Odhodki 127+166+181 26.358.481 127
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -6.420.291 -3.924,40
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 27.277 55,9
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 74,8 233
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 106,08 98,3
59.2 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   49 92,5
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 12.765.012 108,2
K3 Odhodki 127+166+181 12.823.507 106,3
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -77.793 22,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 33.228 101,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 68,4 99
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 62,75 97,9
 60 - Radijska in televizijska dejavnost    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   143 100
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 55.593.189 73,8
K3 Odhodki 127+166+181 67.950.216 84,4
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -12.556.398 227,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 7.589 23,3
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 333,1 350,6
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 448,43 67,8
 60.1 - Radijska dejavnost    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   85 100
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 27.090.843 93,9
K3 Odhodki 127+166+181 26.718.302 95,5
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 228.398 33,9
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 33.109 115,9
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 71 83,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 259,8 89,5
60.2 - Televizijska dejavnost    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   58 100
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 28.502.346 61,3
K3 Odhodki 127+166+181 41.231.914 78,5
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -12.784.796 206,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 -27.560 -77,3
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) -100,6 -99,3
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 188,63 50,8
61.1 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   108 98,2
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 907.703.299 99,8
K3 Odhodki 127+166+181 863.590.660 102,1
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 45.911.609 77,3
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 122.191 105,1
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 35,8 104,4
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 3.229,16 91,5
61.2 - Brezžične telekomunikacijske dejavnosti    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   38 108,6
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 326.408.491 102,4
K3 Odhodki 127+166+181 282.337.604 101,4
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 38.113.852 112,8
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 156.928 104,1
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 24,6 99,6
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 759,23 99,4
63.910 - Dejavnost tiskovnih agencij    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   15 88,2
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 5.706.926 123,3
K3 Odhodki 127+166+181 5.641.673 94,5
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 14.652 -1,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 34.428 103,2
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 96,3 100,9
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 82,84 101,5

 

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2009)


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je filmska in video dejavnost.

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanjaza posamezno panogo za leto 2009.

V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajoz Produkcijo filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.110 ( leto 2009)

59.110 - Produkcija filmov, video filmov, TV oddaj

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

125

21.106.685

116

Male

4

10.846.044

77

Velike

1

50.196.778

163

Skupaj

130

82.149.507

357

Vir. AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajozPost produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, TV oddaj, SKD – 59.120 ( leto 2009)


59.120 - Post produkcijska dejavnost pri izdelavi filmov, TV oddaj

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

10

2.583.500

28

Skupaj

10

2.583.500

28

Vir. AJPES

Tabela 3: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajoz Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.130 (leto 2009)


59.130 - Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

22

6.148.003

32

Male

1

3.571.684

20

Skupaj

23

9.719.687

52

Vir. AJPES


Tabela 4: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s, Kinematografsko dejavnostjo, SKD – 59.140 (leto 2009)

59.140 - Kinematografska dejavnost

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

13

4.400.797

17

Male

1

2.711.869

1

Srednje

1

17.642.592

79

Skupaj

15

24.755.258

97

Vir. AJPES

 

Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost Radijska in televizijska dejavnost.

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanjaza posamezno panogo za leto 2009.

V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo zRadijsko dejavnostjo, SKD – 60.100 (leto 2009)

60.100 - Radijska dejavnost

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

86

25.319.127

329

Male

1

5.720.564

16

Skupaj

87

31.039.691

345

Vir. AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Televizijsko dejavnostjo, SKD – 60.200 (leto 2009)

60.200 - Televizijska dejavnost

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

46

13.979.100

123

Male

1

1.601.438

14

Srednje

1

9.440.166

41

Skupaj

48

25.020.704

178

Vir. AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Telekomunikacijsko dejavnostjo po vodih, SKD – 61.100 (leto 2009)

61.100 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

107

40.845.786

180

Male

8

48.964.801

155

Srednje

2

68.421.544

328

Velike

2

502.028.925

1.978

Skupaj

119

660.261.056

2.640


Vir. AJPES 


Avtor: Zbornica za ZKGM

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2010)


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost Radijska in televizijska dejavnost.

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanja za posamezno panogo za leto 2010.

V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Radijsko dejavnostjo, SKD – 60.100 (leto 2010)

60.100 - Radijska dejavnost

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

83

24.482.655

305

Male

1

5.842.546

15

Skupaj

84

30.325.201

320

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Radijsko dejavnostjo, SKD – 60.100 (leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

52

1.369.101

1

Skupaj

52

1.369.101

1

 

Vir: AJPES


Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Televizijsko dejavnostjo, SKD – 60.200 (leto 2010)

60.200 - Televizijska dejavnost

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

50

15.793.260

129

Male

1

883.220

13

Srednje

1

9.710.025

38

Skupaj

52

26.386.505

180

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Televizijsko dejavnostjo, SKD – 60.200 (leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

88

2.044.264

4

Skupaj

88

2.044.264

4

 

Vir: AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Telekomunikacijsko dejavnostjo po vodih, SKD – 61.100 (leto 2010)

61.100 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

102

39.228.745

174

Male

7

43.646.752

140

Srednje

1

25.569.371

141

Velike

3

525.805.393

2.147

Skupaj

113

634.250.261

2.602

 

Vir: AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s Telekomunikacijsko dejavnostjo po vodih, SKD – 61.100 (leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

52

1.369.101

1

Skupaj

52

1.369.101

1

 

Vir. AJPES

Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je filmska in video dejavnost.

V spodnjih tabelah, so prikazani kazalniki poslovanja za posamezno panogo za leto 2010.

V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Produkcijo filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.110 ( leto 2010)

59.110 - Produkcija filmov, video filmov, TV oddaj

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

135

25.645.857

144

Male

3

8.168.195

65

Velike

1

53.938.851

159

Skupaj

139

87.752.903

368

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Produkcijo filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.110 ( leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

280

7.187.330

21

Skupaj

280

7.187.330

21

 

Vir: AJPES

Tabela 2: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, TV oddaj, SKD – 59.120 ( leto 2010)


59.120 - Post produkcijska dejavnost pri izdelavi filmov, TV oddaj

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

13

2.410.757

28

Skupaj

13

2.410.757

28

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, TV oddaj, SKD – 59.120 ( leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

32

474.478

1

Skupaj

32

474.478

1

 

Vir. AJPES

Tabela 3: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.130 (leto 2010).


59.130 - Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

19

5.863.856

33

Male

1

3.695.405

6

Skupaj

20

9.559.261

39

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo z Distribucija filmov, video filmov, TV oddaj, SKD – 59.130 (leto 2010).

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

1

18.850

0

Skupaj

1

18.850

0

 

Vir. AJPES


Tabela 4: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s, Kinematografsko dejavnostjo, SKD – 59.140 (leto 2010)

59.140 - Kinematografska dejavnost

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

12

2.753.325

10

Male

1

2.355.038

1

Srednje

1

14.294.612

76

Skupaj

14

19.402.975

87

 

Vir. AJPES

Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s, Kinematografsko dejavnostjo, SKD – 59.140 (leto 2010)

 

Statistika po velikosti

Število

Prihodek v EUR

Zaposleni

Mikro

3

69.889

0

Skupaj

3

69.889

0

 

Vir. AJPES


 

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2011)


 Tekoča ekonomska gibanja

Ocene in napovedi makroekonomskih kazalcev Slovenije 2012 - 2013

 

 

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS

   
 

Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS

   
 

Podatki za leto 2011

Število družb

K1 - Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.)

Index 11/10

K2 - Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

Index 11/10

J

59 - Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

247,00

629,00

101,10

144.682.560,00

110,50

J

59.1 - Filmska in video dejavnost

192,00

551,00

101,80

131.029.704,00

110,20

J

59.11 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

143,00

404,00

104,30

100.247.201,00

114,60

J

59.14 - Kinematografska dejavnost

14,00

83,00

94,80

17.883.296,00

92,20

J

59.2 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

55,00

78,00

96,80

13.652.856,00

112,70

J

59.20 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

55,00

78,00

96,80

13.652.856,00

112,70

J

60 - Radijska in televizijska dejavnost

142,00

516,00

102,20

58.313.001,00

103,10

J

60.1 - Radijska dejavnost

89,00

313,00

96,50

29.341.993,00

97,20

J

60.10 - Radijska dejavnost

89,00

313,00

96,50

29.341.993,00

97,20

J

60.100 - Radijska dejavnost

89,00

313,00

96,50

29.341.993,00

97,20

J

60.2 - Televizijska dejavnost

53,00

204,00

112,40

28.971.008,00

109,80

J

60.20 - Televizijska dejavnost

53,00

204,00

112,40

28.971.008,00

109,80

J

61.1 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

111,00

3.507,00

134,10

937.692.470,00

147,40

J

61.10 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

111,00

3.507,00

134,10

937.692.470,00

147,40

J

61.200 - Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

38,00

728,00

100,30

301.445.133,00

104,90

J

63.910 - Dejavnost tiskovnih agencij

15,00

82,00

97,90

4.160.361,00

101,40

             
 

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

3.157,00

17.428,00

105,80

2.946.349.025,00

113,50

 


Avtor: Medijska zbornica

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2012)


 Informacije o poslovanju družb in podjetnikov v RS v letu 2013

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS

     

Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS

     
             

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

     

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

3.289

-

3.157

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

2.925.209.674

98,7

2.946.349.025

113,5

K3

Odhodki

127+166+181

2.762.200.968

97,4

2.821.560.490

99,6

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

138.985.558

159,4

85.499.244

-33,5

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

63.410

100,9

63.057

115,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

54,4

99,6

54,3

88,3

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

17.626,82

100

17.427,86

105,8

59 - Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

     

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

249

-

247

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

140.508.450

98,7

144.682.560

110,5

K3

Odhodki

127+166+181

139.882.830

101,8

139.819.303

113,1

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

617.910

16,2

3.728.595

64

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

52.766

97,1

54.634

93,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

44,4

102

44,4

109,7

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

627,2

100,8

628,81

101,1

59.1 - Filmska in video dejavnost

       

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

196

-

192

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

128.714.554

99,7

131.029.704

110,2

K3

Odhodki

127+166+181

127.822.157

102,7

126.389.992

113

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

956.961

26

3.587.770

65,6

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

55.048

95,9

57.644

93,3

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

42,7

101,7

43,1

110,8

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

563,1

103,5

551,04

101,8

59.11 - Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

   

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

148

-

143

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

93.268.176

94,8

100.247.201

114,6

K3

Odhodki

127+166+181

92.772.630

98,6

96.022.980

118,6

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

637.881

18,9

3.310.140

65,8

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

59.660

98,2

61.148

94,1

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

43,9

106,2

42,7

112,1

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

389,51

98

403,55

104,3

59.14 - Kinematografska dejavnost

       

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

12

-

14

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

20.954.769

117,5

17.883.296

92,2

K3

Odhodki

127+166+181

20.756.277

116,9

17.828.244

96

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

163.601

-1.132,10

-35.767

-4,1

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

48.782

85,5

56.701

78,4

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

32,1

88,6

36,3

119,7

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

107,96

131,9

82,71

94,8

59.2 - Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

   

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

53

-

55

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

11.793.896

89,5

13.652.856

112,7

K3

Odhodki

127+166+181

12.060.673

92,9

13.429.311

114,9

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-339.051

-284,9

140.825

40

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

32.727

99,3

33.301

89,3

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

69,1

112,1

61

103,9

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

64,1

82,4

77,77

96,8

60 - Radijska in televizijska dejavnost

       

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

143

-

142

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

75.335.790

97,7

58.313.001

103,1

K3

Odhodki

127+166+181

80.510.156

94,2

67.686.314

111,1

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-5.528.070

64,3

-9.511.395

199,5

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

32.547

92,8

30.791

113,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

95

112,4

82,4

92,3

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

661,68

95,1

516,48

102,2

60.1 - Radijska dejavnost

         

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

85

-

89

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

28.854.961

100,1

29.341.993

97,2

K3

Odhodki

127+166+181

27.980.859

100,1

27.477.361

92,6

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

673.756

106,3

1.747.018

544,4

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

28.556

97,8

32.480

114,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

85

104,4

72,8

88,4

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

290,42

95,1

312,63

96,5

60.2 - Televizijska dejavnost

       

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

58

-

53

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

46.480.829

96,3

28.971.008

109,8

K3

Odhodki

127+166+181

52.529.297

91,4

40.208.953

128,7

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-6.201.826

67,2

-11.258.413

221,2

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

35.670

89,9

28.201

112,8

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

101,3

117,4

99,4

96,3

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

371,26

95,1

203,85

112,4

61.1 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

     

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

110

-

111

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

909.646.124

97,1

937.692.470

147,4

K3

Odhodki

127+166+181

846.231.377

93,7

903.859.806

95,7

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

59.379.614

347,8

17.588.153

-5,7

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

116.229

98,6

117.900

128,3

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

34,3

105,2

32,6

78,5

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

3.527,86

100,8

3.506,65

134,1

61.2 - Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

     

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

35

-

38

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

318.781.833

106,1

301.445.133

104,9

K3

Odhodki

127+166+181

278.375.420

102,8

271.514.832

101,1

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

33.801.671

153,8

22.045.191

174,1

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

150.681

113,2

133.816

119,1

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

24,7

88,1

28

87,3

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

763,67

104,9

728,25

100,3

63.910 - Dejavnost tiskovnih agencij

       

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

17

-

15

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

4.629.597

110,5

4.160.361

101,4

K3

Odhodki

127+166+181

5.968.278

147,1

4.046.040

97,7

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-1.384.922

-1.905

56.036

-165

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

33.375

95,9

34.616

104,3

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

95,4

101,3

94,9

97,8

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

81,62

98,5

82,33

97,9

 


Avtor: Ani Skubic