Združenje založnikov časopisov in revijPrva številka Novic, 5. julij 1843

Kmetijske in rokodelske novice so bile slovenski časnik, ki je izhajal med leti 1843 in 1902. Do leta 1852 so izhajale kot tednik; v obdobju od 1852-57 dvakrat tedensko in nato spet kot tednik. Do smrti leta 1881 jih je urejal Janez Bleiweis.


Temeljne naloge združenja:

 •  Uvedba ustreznega modela merjenja branosti;;
 • Ureditev oglasnega trženja;
 • Pokojninsko reformo in olajšave pri upokojevanju zaposlenih;
 • Davčne olajšave (znižanje oziroma ničelna stopnja DDV), olajšave pri zaposlovanju mladih in višje strokovno usposobljenih delavcev;
 • Vpliv na stimulativno davčno okolje;
 • Sodelovanje in lobiranje pri pripravi evropske zakonodaje.
 • Socialno sporazumevanje –  Nova kolektivna pogodba in proaktivna vloga pri pogajanjih s sindikati ter skrb za boljše pogoje delodajalcev;
 • Spremljanje stanja v dejavnosti;
 • Organizacija seminarjev, posvetov in delavnic;
 • Izobraževanje in sodelovanje z institucijami, ki nudijo vse življenjsko izobraževanje na področju medijev;
 • Pridobivanje novih članov in s tem skrb za reprezentativnost združenja;
 • Aktivnosti za boljše finančno poslovanje.

Izdajanje medijev:

 • 58.130 Izdajanje časopisov
 • 58.140 Izdajanje revij in periodike

Izdajatelj medija mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev- 12. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1)

Vabimo vas, da postanete naš član in aktivno sodelujete v vseh aktivnostih našega združenja.


Avtor: Medijska zbornica