Razvoj in statistični prikaz panoge


Podatki za leto 2013


AJPES - Informacija o poslovanju družb in s.p. v RS v letu 2013

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS
Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS 

Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih.
Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja.

 

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   3.372 102,5
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 2.990.155.608 102,2
K3 Odhodki 127+166+181 2.850.782.663 103,2
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 123.991.315 89,2
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 63.714 100,5
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 55,2 101,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 17.233,78 97,8
58.12 - Izdajanje imenikov in adresarjev    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   2 66,7
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 1.363.842 86,4
K3 Odhodki 127+166+181 1.407.410 89,9
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 16.525 124,3
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 21.691 106,2
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 72,7 98,5
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 12,35 87,6
58.13 - Izdajanje časopisov    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   48 96
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 116.267.328 89,5
K3 Odhodki 127+166+181 118.770.960 90
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -2.349.350 71,1
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 41.473 97
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 89,3 99,8
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 1.161,45 92,6
58.14 - Izdajanje revij in druge periodike    
Oznaka Ime Izračun Vrednost 2013 Index 13/12
  Število družb   107 93
K2 Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 51.418.927 98,4
K3 Odhodki 127+166+181 51.612.207 98,7
K12 Neto čisti dobiček / izguba 186-187 -273.658 113,2
KAZ30 Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 34.637 109,8
KAZ31 Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 71,7 86,7
AOP188 Povp. št. zaposlenih po del. urah 188 442,82 102,8

 

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2011)


Tekoča ekonomska gibanja

Ocene in napovedi makroekonomskih kazalcev Slovenije 2012 - 2013

 

 

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS

         
 

Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS

   
 

Podatki za leto 2011

Število družb

K1 - Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.)

Index 11/10

K2 - Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

Index 11/10

J

58.12 - Izdajanje imenikov in adresarjev

5,00

20,00

102,80

2.172.129,00

118,40

J

58.120 - Izdajanje imenikov in adresarjev

5,00

20,00

102,80

2.172.129,00

118,40

J

58.13 - Izdajanje časopisov

50,00

1.336,00

99,10

142.665.762,00

99,00

J

58.130 - Izdajanje časopisov

50,00

1.336,00

99,10

142.665.762,00

99,00

J

58.14 - Izdajanje revij in druge periodike

122,00

440,00

101,80

52.082.308,00

103,70

J

58.140 - Izdajanje revij in druge periodike

122,00

440,00

101,80

52.082.308,00

103,70

             

J

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

3.157,00

17.428,00

105,80

2.946.349.025,00

113,50

             

 


Avtor: Medijska zbornica

Razvoj in statistični prikaz panoge


(podatki za leto 2012)


 

KAZALNIKI POSLOVANJA (PO METODOLOGIJI) GZS

           

Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS

           
             

J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

3.289

-

3.157

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

2.925.209.674

98,7

2.946.349.025

113,5

K3

Odhodki

127+166+181

2.762.200.968

97,4

2.821.560.490

99,6

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

138.985.558

159,4

85.499.244

-33,5

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

63.410

100,9

63.057

115,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

54,4

99,6

54,3

88,3

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

17.626,82

100

17.427,86

105,8

58.12 - Izdajanje imenikov in adresarjev

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

3

-

5

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

1.578.963

95,2

2.172.129

118,4

K3

Odhodki

127+166+181

1.566.281

97,6

2.105.972

116

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

13.291

30,7

53.801

82,5

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

20.430

77,8

26.581

123,2

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

73,8

123,9

62,5

106

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

14,1

80,8

19,96

102,8

58.13 - Izdajanje časopisov

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

50

-

50

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

129.975.908

91,2

142.665.762

99

K3

Odhodki

127+166+181

131.940.869

90,3

146.188.203

97,2

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-3.305.088

85,9

-3.901.356

60

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

42.738

103,1

41.399

103,7

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

89,5

96,6

92,8

96,1

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

1.253,64

93,9

1.335,50

99,1

58.14 - Izdajanje revij in druge periodike

           

Oznaka

Ime

Izračun

Vrednost 2012

Index 12/11

Vrednost 2011

Index 11/10

 

Število družb

 

115

-

122

-

K2

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog)

110+123+124+125+153+178

52.234.738

102,9

52.082.308

103,7

K3

Odhodki

127+166+181

52.277.674

104

51.853.529

107,4

K12

Neto čisti dobiček / izguba

186-187

-241.716

-84,1

61.518

3,5

KAZ26

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

(126 – 128 – 148) / 188

31.547

105,2

29.908

99,9

KAZ27

Stroški dela v dodani vrednosti (%)

139 / (126 – 128 – 148)

82,7

95,6

86,4

101,4

AOP188

Povp. št. zaposlenih po del. urah

188

430,81

100,6

440,33

101,8

 


Avtor: Ani Skubic