Novice


Arhiv: Poslovanje gospodarskih družb Posavja in Slovenije v letu 2012

Informaciji o poslovanju gospodarskih družb in zadrug v Spodnjeposavski statistični regiji in v Sloveniji za poslovno leto 2012

Na podlagi podatkov, ki so jih za potrebe državne statistike predložile gospodarske družbe in zadruge, je AJPES izdelala informaciji o poslovanju gospodarskih družb in zadrug v letu 2012.

Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2012, ki so jih družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) za namen državne statistike predložilie AJPES do 31. 3. 2013 oziroma do 2. 4. 2013. Za leto 2012 je AJPES predložilo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za državno statistiko 59.726 gospodarskih družb in 304 zadruge.

Pri presoji poslovanja družb v letu 2012 je treba upoštevati, da letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja lahko tudi drugačni.

Vir: AJPES


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi