Novice


Arhiv: Poročilo o delovanju in poslovanju GZS Območne zbornice Posavje, Krško za leto 2012

Spoštovani člani,

sporočamo vam, da je poročilo o delovanju in poslovanju GZS Območne zbornice Posavje, Krško za leto 2012 obravnavalo predsedstvo UO GZS OZP na 6. seji dne, 10. 5. 2013.

Realizirane aktivnosti so bile v primerjavi s planom dosežene, zabeležen pa je upad interesa s področja usposabljanj in izobraževanj ter rahel upad članstva.

GZS OZ Posavje, Krško je v letu 2012 poslovala pozitivno, ostanek pa je po sklepu predsedstva UO GZS OZP ostal nerazporejen.

Letno poročilo je članom na vpogled po predhodni najavi do 30. 6. 2013.

S spoštovanjem,

Darko Gorišek
direktor
GZS OZ Posavje, Krško

Fotogalerija