Novice


Arhiv: Seminar VSMO: Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu

 Popust za člane GZS

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar
"Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu",

ki bo v torek, 8. novembra 2011, s pričetkom ob 9. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Zaradi obveznosti predavateljice prestavljeno na kasnejši termin. Točen datum sporočimo naknadno!

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle brez opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so odtlej v vsaki od dejavnosti nekoliko drugače urejeni. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako to uskladiti in ali gre za identične pojme; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

NAMEN SEMINARJA
Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov ter kje mora opredeliti njihovo vsebino. Obenem želimo opozoriti na primerno nomotehnično pripravo pravnih podlag, ki bodo to urejale: kolektivne pogodbe v podjetju ali v določenih primerih akta delodajalca ter pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem predvsem mladih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

VSEBINA SEMINARJA

1. Prejemki v delovnem razmerju:

  • Plača in osnovna plača
  • Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača
  • Drugi osebni prejemki
  • Povračila stroškov

2. Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi; praktični prikaz poudarkov ureditve v podjetniški kolektivni pogodbi oz. aktu delodajalca ter v pogodbi o zaposlitvi.

3. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu.

PREDAVATELJICA
Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS),ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS: 40,00 EUR (DDV vključen)
  • za nečlane: 100,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 4.11.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi