Novice


Arhiv: Seminar VSMO: Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pogodbe o zaposlitvi, 4.11.2011

 Popust za člane GZS

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar
"Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca in pogodbe o zaposlitvi",

ki bo v petek, 4. novembra 2011, s pričetkom ob 9. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Če Vas zanima, katera kolektivna pogodba Vas zavezuje in kaj je predmet splošnih aktov delodajalca in kaj predmet podjetniških kolektivnih pogodb; kako postaviti pravila ravnanja, da ne boste imeli problemov v primeru alkoholiziranosti na delovnem mestu, v primeru zlorabe bolniških staležev; kako urediti sistemizacijo delovnih mest, da bo slednja prilagodljiva potrebam na trgu; kako na tej podlagi pripraviti pogodbe o zaposlitvi in na kaj moramo paziti, ko sklepamo pogodbe o zaposlitvi, vljudno vabljeni na naš seminar.

NAMEN SEMINARJA
Namen seminarja je slušatelje seznaniti, katere pravne vire morajo pri sprejemanju splošnih aktov uporabiti, kako v podjetju voditi socialni dialog, kje je meja glede vsebine podjetniške kolektivne pogodbe in splošnih aktov delodajalca, kaj je priporočljivo urediti v splošnih aktih delodajalca in na kaj je potrebno paziti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Članom nadzornih svetov, direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, predstavnikom delavcev in vsem, ki vas tematika zanima.

VSEBINA SEMINARJA  

  1. Aktualne teme
  2. Veljavnost kolektivnih pogodb
  3. Pristojnosti sveta delavcev in sindikata
  4. Podjetniška kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca
  5. Sistemizacija delovnih mest
  6. Splošni akti
  7. Pogodba o zaposlitvi

PREDAVATELJICA
Nina Globočnik, univ. dipl. prav., z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Pravne službe naGospodarski zbornici Slovenije. Ima večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja iz delovno pravnega in socialnega področja.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS: 40,00 EUR (DDV vključen)
  • za nečlane: 100,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 2.11.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi