Novice


Arhiv: Seminar VSMO: Arbitraža, 27.9.2011

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar
"ARBITRAŽA",

ki bo v torek, 27. septembra 2011, s pričetkom ob 9. uri,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Krško.

Arbitraža je zelo stara oblika reševanja spora med strankama, pri kateri sta stranki enotni, da bo od njiju izbran arbiter ali arbitražni senat odločil v njunem sporu. Državno pravo taki odločitvi priznava pravno naravo sodne odločbe.
V delovnem pravu se arbitražen način reševanja sporov pojavlja veliko kasneje kot v drugih sporih.- Najprej ga je naš pravni sistem spoznal v kolektivnih delovnih razmerjih kot kombinirano pomirjanje - arbitražo. V individualnih sporih pa je dobil možnosti za realizacijo šele po letu 2003 oz. šele 2007. Arbitražen način odločanja je v času delovanja sodobne države postavljen na stranski tir, saj pravna država podpira sojenje v imenu ljudstva in ne arbitraž. Danes ponovno odkrivamo njene prednosti na vseh področjih, tudi na področju delovnih sporov, kjer ima nekaj pomembnih posebnosti.
Arbitraža delodajalcu in delavcu ponuja kvalitetno možnost reševanja spora na eni stopnji. Odločitev je takoj godna za izvršitev, ne izključuje pa tudi poravnave.
 

NAMEN SEMINARJA
Opozoriti želimo na prednosti arbitraže, kot so zlasti zaupnost postopka in neprimerljivost tega postopka s sodnim razen v tem, da je arbitražna odločba izenačena s sodno.
Pri tem so pomembne določbe Zakona o arbitraži, ki za delovne spore določa posebnosti.
Namen seminarja je približati pojem in pomen arbitraže. Arbitraža je danes piomemben pojem, ki ga mora danes poznati že vsak kadrovik, direktor in zlasti pravnik, saj se nanaša na kolektivne in inividualne spore med delavci in delodajalci.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, članom sveta delavcev, članom sindikata in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja.

VSEBINA SEMINARJA

  1. Teoretske osnove in načela arbitraže
  2. Ureditev v Zakonu o arbitraži, posebnosti arbitraže v delovnih sporih
  3. Potek arbitraže v delovnem pravu in meje odločanja
  4. Praktičen primer sporazuma o arbitraži in arbitražne odločitve – Uporaba vzorcev v Zborniku ARDS – kaj je dobro o tem vedeti
  5. Izvršitev in izpodbijanje arbitražne odločitve

PREDAVATELJICA
Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., Samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom, članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS),ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

  • za člane GZS: 40,00 EUR (DDV vključen)
  • za nečlane: 100,00 EUR (DDV vključen)

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 23.9.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi