Novice


Arhiv: Seminar: Poreklo blaga - novosti v letu 2011

 Popust za člane GZS OZ Posavje

Vabimo vas na seminar
POREKLO BLAGA - novosti v letu 2011,

ki bo v ponedeljek, 23. maja 2011, ob 10. uri,
v predavalnici GZS OZ Posavje Krško, Bohoričeva ulica 9, Krško.

Poreklo blaga lahko prinaša podjetju ogromne ugodnosti tako ob uvozu materialov kot njihovim kupcem ob izvozu v določene države. Sporazumov je veliko, materija je zelo zahtevna in v podjetju je potrebno, da so z njo seznanjeni tako komercialisti, kot skladiščniki, priprava dela, razvoj in podjetje, ki skrbi za avtomatsko obdelavo podatkov.

Udeležencem bomo gradivo dostavili vnaprej, tako, da si zakonodajni del lahko preštudirajo sami, pripravijo vprašanja in jih pošljejo vnaprej, da bodo pisni odgovori pripravljeni do seminarja, seveda pa bomo vaših vprašanj veseli tudi na samem seminarju.

Verjetno ste seznanjeni tudi z obvestilom carine, da bodo vsa že izdana dovoljenja prekontrolirana in izstavljena na novo. Na seminarju vas bomo opozorili na bistvene točke iz vprašalnika, ki ga je carina že objavila oktobra 2010. Četudi nimate »carinjenja v hiši« in porekla ne potrjujete poenostavljeno vam svetujemo, da preverite stanje v podjetju po vprašalniku, kajti je odličen pripomoček  z odličnimi nasveti, kako pravilno poslovati. 

Z uvedbo brezpapirnega carinskega poslovanja se vsa odgovornost prenaša na podjetja in večina se jih niti ne zaveda kakšne spremembe v podjetju je treba zato izvesti.

Teme, ki jih bomo obravnavali:

 1. OSNOVNI  POJMI - opredeljeni v Protokolih
 2. POGOJI - ki jih mora izpolnjevati blago
 3. KUMULACIJE - vaje na praktičnih primerih
 4. DOKAZILA - POTRDILA in IZJAVE
 5. SLEDLJIVOST - kako jo izvesti
 6. Hramba dokumentov
 7. ODGOVORNOSTI  odgovornih oseb - podpisnikov EUR1, EURMED in IZJAV
 8. VPRAŠALNIK - problemi s katerimi se srečujejo podjetja pri kontrolah
  * postopki preverjanja državljanstva
  * postopki  preverjanja porekla blaga iz uvoza
  * postopki, potrebni za izdajo potrdila o preferencialnem poreklu blaga
 9. KAKO, KDO, KDAJ IN ZAKAJ mora kontrolirati carinsko dokumentacijo po uvedbi brezpapirnega carinskega poslovanja

Ker so teme obsežne pričakujemo, da si boste sami prebrali vsaj en PROTOKOL in pripravili vprašanja. Predlagamo, da si natisnete samo Protokol UL EU št. 28/2010 - Sporazum s SRBIJO, ga preberete in pripravite vprašanja, tako, da ne bomo zgubljali časa z osnovnimi pojmi.

S seboj prinesite SEZNAM BLAGA po štirimestnih carinskih tarifah, ki ga izvažate, s seznamom pravil po katerih blago izvažate. Npr.:

 • sprememba KNCT
  9304, 4418......   tarife so tukaj izmišljene
 • do 50 % brez porekla
  3900, 8513......    
 • poznati morete iz katerih držav nabavljate materiale - večina iz Skupnosti, ali iz uvoza iz tretjega sveta, iz držav sopogodbenic ali ostali svet
 • poznati morate kako zagotavljate sledljivost - dejansko ali evidenčno

Seminar bo vodila predavateljica z dolgoletnimi praktičnimi znanji ga. ANTONIJA FINŽGAR, univ.dipl.oec. To je zadnja izvedba seminarja pred upokojitvijo predavateljice.

Seminar je namenjen vsem, ki se kakorkoli ukvarjate s poslovanjem s tujino. Vsi udeleženci prejmejte obsežno gradivo, ki je dejansko priročnik za delo.

Kotizacija in prijave:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 150 EUR + DDV na udeleženca, za ostale 220 EUR + DDV in vključuje predavanje, študijsko gradivo, odgovore na vnaprej pisno postavljena vprašanja med potekom predavanj in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 19.5.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi