Novice


Arhiv: Razkrijmo male in velike skrivnosti o poslovnem bontonu in organizaciji dogodkov, 18.4.2011

Vabimo vas na seminar

RAZKRIJMO MALE IN VELIKE SKRIVNOSTI O POSLOVNEM BONTONU IN ORGANIZACIJI DOGODKOV,

v ponedeljek, 18. aprila 2011, od 12. do 15. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Poznavanje bontona in »pravila« organizacije različnih dogodkov (sprejemov, protokolarnih in delovnih sestankov, slavnostnih podpisov pogodb …) je sestavni del vsakega podjetja. Uspešnost pa je odvisna od številnih napisanih in nenapisanih pravil poslovnega bontona.

Naš cilj je torej uspešen dogodek, za tem pa se nahaja veliko malih in velikih skrivnosti. Če izpostavimo samo nekaj ključnih besed: vabilo, seznam vabljenih, prostor, zamude, cvetje, zastave, rokovanje, pozdravljanje, nagovarjanje, podpisovanje pogodb …

VSEBINA:

  • značilnosti sestanka,
  • vabilo (uskladitev termina, pravopisne, slovnične in oblikoslovne značilnosti v dopisih) in gradivo,
  • priprava prostora, tehnična podpora, postrežba,
  • besedna komunikacija in bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, sedežni red),
  • neverbalna komunikacija,
  • poslovne vizitke in darila (kaj mora biti na vizitki, različna darila za različne priložnosti, kdaj in kako vizitke in darila izročamo) ...

NAČIN DELA:
Srečanje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa namenimo tudi skupinski (po želji tudi individualni) diskusiji o najpogostejših napakah.
Seminar je podkrepljen s primeri iz prakse, ki jih analiziramo in pokomentiramo.

SEMINAR BO VODILA:
Irena Potočar Papež
, univ. dipl. pedagoginja in prof. slov. jezika ter NLP praktik, je vodja županovega kabineta v Mestni občini Novo mesto. Pred tem je 15 let delala v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vodi jezikovne delavnice in seminarje ter predava o poslovnem bontonu (šole, vrtci, podjetje Krka, d. d., JP Komunala, Planet GV, nevladne organizacije, javna uprava ...), lektorira prispevke za tiskane medije in študijsko gradivo ter piše članke za mesečno prilogo časopisa.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 85 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 130 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 15.4.2011 do 12. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi