Novice


Arhiv: Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava, 29.3.2011

Vabimo vas na delavnico

 KAJ JE NOVEGA ZA DELODAJALCE NA PODROČJU DELOVNEGA PRAVA

v torek, 29. marca 2011, od 11. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
  

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe:

  • Zakona o delovnih razmerjih
  • Zakona o urejanju trga dela
  • Zakon o malem delu

PROGRAM DELAVNICE

1. PREDSTAVITEV PREDLAGANIH NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH

Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca.

Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti.

2. PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA

Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.

3. PREDSTAVITEV ZAKONA O MALEM DELU

Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli.

Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.

4. VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALCA DELAVNICE
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

Igor Knez, univ. dipl. prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 40 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100 € z vključenim DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 25.3.2011 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi