Novice


Arhiv: Kaj mora delodajalec vedeti, ko pripravlja prenovo plačnega sistema, 29.3.2011

Vabimo vas na delavnico

 KAJ MORA DELODAJALEC VEDETI, KO PRIPRAVLJA PRENOVO PLAČNEGA SISTEMA

v torek, 29. marca 2011, od 13. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
   

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle v situaciji, da niso imele opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, niso v celoti usklajeni s preostalimi veljavnimi kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako uskladiti institute; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov.

PROGRAM DELAVNICE

1. PREDSTAVITEV PREDLAGANIH VSEBIN PLAČILA ZA DELO

  • Plača in osnovna plača
  • Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača ter osnovna plača
  • Drugi osebni prejemki
  • Povračila stroškov
  • Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi
  • Praktični prikazi pogodbe o zaposlitvi in podjetniške kolektivne pogodbe oz. akta delodajalca.

2. VAŠA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

IZVAJALKA DELAVNICE
Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer seukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 40 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100 € z vključenim DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 25.3.2011 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi