Novice


Arhiv: Delavnica: Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu, 20.1.2011

Vabimo vas na delavnico

NOVOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

v četrtek, 20. januarja 2011, od 13. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji, varnostnimi inženirji in drugo strokovno javnostjo v zvezi s prenovo Zakona o varnosti in zdravju pri delu, s katero se želi nadgraditi obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na preventivi in odpravi nepotrebnih stroškov ter administrativnih ovir.

Prihajajoče spremembe naj bi poenostavile postopke in ureditev varnosti in zdravja pri delu pri čemer pa se stopnja varnosti in zdravja delavcev naj ne bi zmanjšala.

PROGRAM DELAVNICE

1. PREDSTAVITEV RAZLOGOV ZA PRENOVO

  • Ureditev v Evropi in v Sloveniji do danes
  • Preventiva ali zakaj je ceneje vnaprej predvideti nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu?
  • Izhodišča Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi ZVZD

2. BISTVENE NOVOSTI NOVELE ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

  • Večji poudarek na preventivi
  • Drugačna ureditev za samozaposlene
  • Poenostavljeni postopki priprave izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Drugačna ureditev zdravstvenih pregledov
  • Višje sankcije za kršitve

3. Kako sami pripravite ustrezno izjavo o varnosti z oceno tveganja (za manjše delodajalce).

4. Vaša vprašanja in razprava

IZVAJALEC DELAVNICE
Igor Knez, univ.dipl.prav., Pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član skupine predstavnikov socialnih za pripravo predloga novele Zakona o varnosti in zdravju pri delu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 40 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100 € z vključenim DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 18.1.2011 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi