Novice


Arhiv: Delavnica: Osnove in novosti javnega naročanja, 15.12.2010

Vabimo vas na delavnico

OSNOVE IN NOVOSTI JAVNEGA NAROČANJA

v sredo, 15. decembra 2010 od 13. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

V času gospodarske krize so javna naročila za gospodarske subjekte pomembna priložnost za pridobitev posla. Postopek javnega naročanja je zapleten in zahteven postopek, roki za pravna sredstva pa so kratki. Zato je za ponudnike pomembno poznavanje osnovnih pravil in kritičnih točk v postopku, da lahko na morebitne napake in pomanjkljivosti pravočasno reagirajo.

Poleg tega so bile letos aprila na področju predpisov o javnem naročanju, tudi kot odziv na gospodarsko krizo, sprejete nekatere spremembe, ki lahko pomembno vplivajo na položaj ponudnika.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu na kakršenkoli način srečujejo s postopki javnega naročanja.

GLAVNE TEME
Na praktični delavnici »Osnove in novosti javnega naročanja« bomo odgovarjali na naslednja, za prakso aktualna vprašanja:

  1. Kdaj nastopi obveznost izvedbe postopka javnega naročanja oziroma kakšne so mejne vrednosti?
  2. Ali je dopustno večkratno naročilo pod mejno vrednostjo pri istem ponudniku?
  3. Kdaj velja obveznost objave javnega naročila in kdaj ne?
  4. Katere so vrste postopkov javnega naročanja?
  5. Katere so faze postopkov javnega naročanja?
  6. Kaj v primeru, da je moja ponudba formalno nepopolna?
  7. Ali je mogoče vpogledati v ponudbe konkurenčnih ponudnikov?
  8. Ali lahko naročnik prekliče javno naročilo in ne izbere nobenega ponudnika?
  9. Kakšne možnosti imam v primeru izbora drugega ponudnika? Kakšni so roki in stroški?
  10. Katere so glavne novosti predpisov o javnem naročanju? Na kakšen način si kot podizvajalec zagotovim neposredno plačilo?

IZVAJALEC DELAVNICE
Polona Fink, samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, ki seukvarja predvsem s gospodarskim pravom, civilnim pravom in pravom javnih naročil.

TRAJANJE DELAVNICE
Delavnica bo trajala 60 minut, po njej pa bo na voljo čas za Vaša vprašanja in diskusijo.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 40 € z vključenim DDV na udeleženca, za nečlane 100 € z vključenim DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom delavnice na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 13.12.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi