Novice


Arhiv: Seminar: DDV - znova spremembe zakonodaje s 1.1.2011

Vabimo vas na seminar

DDV - ZNOVA SPREMEMBE ZAKONODAJE S 1.1.2011

v torek, 7. decembra 2010 od 9. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

Na spletnih straneh ministrstva za finance je bil objavljen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1. S podanimi predlogi se slovenski pravni red usklajuje s Smernico 2006/112/ES. Predlogdodatno vsebuje še nekatere tehnične popravke zakona. Predvidene spremembe naj bipo predlogu začeli uporabljati s 1.1.2011.

Poleg predvidenih sprememb bomo na seminarju skušali rešiti kar največ dilem, ki se pri izvajanju zakonskih določil pojavljajo v praksi.

  • sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah
  • kako bodo obdavčene storitve javnih poštnih služb
  • prenehanje uporabe znižane davčne stopnje za dobavo stanovanj in kaj bo to prineslo v praksi
  • nepremičnine, izjave, novosti pri popraveku odbitka DDV
  • oprostitve pri uvozu blaga, ki se naprej dobavlja v ES
  • razširitev uporabe 76.a člena in druge spremembe (sprememba priloge III.a)
  • razširitev solidarne odgovornosti
  • vprašanja iz prakse in odprava dilem..

Predlog sprememb Zakona o DDV-1 obsega kar 35 členov in upamo lahko le, da bodo spremembe sprejete pravočasno in da bodo prilagoditve pravilnika objavljene pred novoletnimi prazniki.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:
Vsem računovodskim delavcem, ki želijo odpraviti nejasnosti pri obračunavanju davka na dodano vrednost.

SEMINAR BO VODILA:
Marija Verbančič, dipl. oec., davčna svetovalka in članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami s področju vodenja poslovnih knjig za podjetja, samostojne podjetnike, društva.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 96 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 160 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 3.12.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija

 

Arhivi