Novice


Arhiv: Zaključni posvet: Zdravstveni absentizem v Posavju

GZS Območna zbornica Posavje, Krško
v sodelovanju s partnerji v projektu
vabi na strokovno srečanje

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V POSAVJU –
pomen obvladovanja pojava ter izmenjava dobrih praks

v torek, 19. oktobra 2010, ob 9. uri,
v predavalnici podjetja Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2a, Krško

Program srečanja

9.00   Uvodni pozdrav
           Darko Gorišek, GZS OZ Posavje, Krško

9.05   Trendi absentizma v Posavju
           Iztok Starc, ZZZS OE Krško

9.20   Primeri dobre prakse obvladovanja absentizma v zgodovini in svetu
           Katja Bolčina, dr. med., ZZZS Direkcija

9.40   Potrebna preventiva za preprečevanje kostno mišičnih obolenj
           Davida Lovšin Jagrič, dr. med., Zdravstveni dom Krško

10.05  Zdrav življenjski slog
            mag. SilvijaKovač, dr. med., Aristotel d.o.o.

10.30  Odmor

10.45  Sprememba prehranskih navad in nutrigenomika
            Janja Strašek, Terme Krka d.o.o.

11.10  S.O.S. – stres, odsotnost, stiska
            Eva Kusič Mihelčič, Brest d.o.o., in Maja Cergol Lipnik, UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper

11.35  Ergonomija delovnih mest v proizvodnji
            Maša Lileg Senica, Resistec Upr. d.o.o. & Co. k.d., in Gregor Lapuh, Pisk d.o.o.

12.00  Čili za delo
            Mateja Felicijan, Kostak d.d.

12.25  Druženje in izmenjava izkušenj

Kotizacija

  • za člane Območne zbornice Posavje je udeležba brezplačna,
  • za ostale udeležence je kotizacija 30 € + DDV.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na tel. št. 07 490 10 60 ali na e-naslov oz.posavje@gzs.si ali s spletno prijavnico.

Vljudno vabljeni!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Projekt Zdravstveni absentizem v Posavju – pomen obvladovanja in preprečevanja pojava ter izmenjava dobrih praks je na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26.02.2010) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije."

Fotogalerija

 

Arhivi