Novice


Arhiv: Seminar: Na kaj moramo biti pozorni že med letom, da bo naša davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo, 15.9.2010

Vabimo vas na vedno aktualni seminar

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI ŽE MED LETOM,
DA BO NAŠA »DAVČNA BILANCA« IZDELANA V SKLADU Z DAVČNO ZAKONODAJO
,

v sredo, 15. septembra 2010 od 12. ure dalje,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Znano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in z njim povezanim pravilnikom in uredbam, zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to pa nas lahko drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda.

Zato je sedaj še pravi čas, da se seznanite z najpogostejšimi napakami, ki jih delajo davčni zavezanci pri evidentiranju svojih poslovnih dogodkov in kasneje pri sestavljanju »davčne bilance«.

VSEBINA SEMINARJA:

 • Pomen SRS 21,
 • letni popis- inventura,
 • napake povezane z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi:
 1.  aktiviranje osnovnega sredstva,
 2. določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
 3. nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem,
 • davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi – NOVOSTI 2010!!!,
 • nepravilno evidentirani kratkoročno odloženi stroški,
 • pomen odpisa terjatev za »davčno priznavanje« prevrednotenja le teh,
 • izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov - evidence!!!,
 • davčno priznani stroški dela - na kaj moramo biti pozorni! (pogodbe o zaposlitvi),
 • napake povezane z uporabo Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom - delo preko študentske napotnice,
 • najpogostejše napake na področju bonitet,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • samoprijava.

SEMINAR JE NAMENJEN:
vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

SEMINAR BO VODILA:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco DDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike.

KOTIZACIJA IN PRIJAVE:
Za člane GZS Območne zbornice Posavje znaša kotizacija 105 EUR + DDV na udeleženca, za nečlane 150 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 2.11.2010 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

VLJUDNO VABLJENI!

Fotogalerija





 

Arhivi