Novice


Arhiv: OZ Posavje: Mednarodna prodaja in nakup blaga v praksi, 12.4.2010

V sodelovanju s Pravno službo GZS organiziramo predstavitve aktualne zakonodaje ter vas tokrat vabimo na posvet Vi sprašujete, mi odgovarjamo na temo

MEDNARODNA PRODAJA IN NAKUP BLAGA V PRAKSI,

ki bo
v ponedeljek, 12. aprila 2010, od 13. do 15. ure,
v predavalnici GZS OZ Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.

Na predstavitvi »Mednarodna prodaja in nakup blaga« bodo poskušali odgovoriti na naslednja, za prakso aktualna vprašanja:

  1. Kdaj se uporabi Konvencija? V katerih primerih je njena uporaba izključena?
  2. Kdaj se šteje, da je prodajna pogodba med strankama sklenjena? Kdaj ponudba zavezuje? Kakšne so posledice sprejema ponudbe?
  3. Katere so temeljne pravice in obveznosti strank prodajne pogodbe, kadar imata stranki sedeža v različnih državah?
  4. Kaj storiti v primeru kršitve pogodbe?
  5. Kdaj in kako lahko stranka zahteva izpolnitev pogodbe in odškodnino?
  6. Kje se nahajajo skrite pasti v mednarodni prodaji?

Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki.Pravna podlaga za presojo pravic in obveznosti pri mednarodni prodaji blaga je v večini primerov Konvencija Združenih narodov o Mednarodni prodaji blaga. Konvencija se namreč uporabi praviloma vselej, ko pogodbo o mednarodni prodaji blaga skleneta stranki iz različnih držav njenih članic. Teh je doslej že 74, med njimi pa so vse pomembne zunanjetrgovinske partnerke Slovenije. Z vidika slovenskega prodajalca oziroma kupca blaga to pomeni, da lahko računa z enotno pravno ureditvijo mednarodne prodaje blaga praktično na vseh tujih trgih, na katerih nastopa. Zaradi tega je natančno poznavanje vsebine Konvencije zanj nujnost.

DELAVNICA JE NAMENJENA
tržnikom, komercialistom, vodjem področja prodaje, pravnikom, ekonomistom in vsem drugim, ki se v praksi kakorkoli srečujejo z mednarodno prodajo blaga.

KOTIZACIJA

  • za člane GZS OZ Posavje, Krško je udeležba brezplačna,
  • za nečlane je 25 EUR + DDV.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun GZS pri NLB d.d. številka:
SI56 0292 4001 7841 495, sklic 3040 + matična št. podjetja. 
GZS je davčni zavezanec, ID za DDV: SI73354376.

  • V primeru premajhnega števila prijavljenih si organizator pridružuje pravico odpovedi strokovnega seminarja. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi