Novice


Arhiv: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 27. 1. 2017, Stran: 176

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

  • A: Promocija izdelkov in storitev na sejmih
  • B: Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
  • C: Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  • D: Subvencioniranje najemnin start up podjetij.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 83.000 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica in sicer za:

  • Ukrep A - 15.000 EUR,
  • Ukrep B - 15.000 EUR,
  • Ukrep C - 43.000 EUR,
  • Ukrep D - 10.000 EUR.

Razpisnik: Občina Sevnica

Rok: Rok za prijavo je 19. 5. 2017. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 19. 5. 2017) ali do konca delavnika (do 13. ure) oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, Tel: (07) 81-61-233, e-pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Jasmina Veselinović, Tel: (07) 81-61-205, e-pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: http://www.obcina-sevnica.si/ in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.

Več: Več o javnem razpisu najete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi