Novice


Arhiv: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2018

Objavljeno: Uradni list RS, št. 16, datum: 9. 3. 2018, stran: 644

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

  • A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
  • B Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
  • C Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  • D Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 96.000 EUR in sicer za:

  • Ukrep A - 15.000 EUR
  • Ukrep B - 21.000 EUR
  • Ukrep C - 53.000 EUR
  • Ukrep D - 7.000 EUR

Rok: Rok za oddajo prijav je do 18. 5. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, Tel: (07) 81-61-233, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Jasmina Veselinović, Tel: (07) 81-61-205, e-naslov: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Fotogalerija

 

Arhivi