Novice


Arhiv: Podjetna 9ka - Kadri za prihodnji razvoj obrti in gospodarstva Posavja

 

  

 Analiza kadrovskih potreb posavskih podjetij in kadrovski potencial

Rezultati analize naj nudijo pomoč vsem, ki se ukvarjajo s karierno usmeritvijo učencev na osnovnih šolah v Posavju, kot tudi tistim, ki načrtujejo nove izobraževalne programe, pripravljajo izobraževalne procese v srednjih šolah in tistim, ki prihodnjim dijakom ponujajo razne oblike štipendij.

Z izvedeno anketo lahko mladi in vsi tisti, ki soodločajo o njihovi prihodnji poklicno-karierni poti, še bolje spoznajo poklice, ki so v Posavju perspektivni in s strani delodajalcev zaželeni in v prihodnje potrebni.

Namen je tudi, da bi posledično zmanjšali kadrovska nesorazmerja na trgu dela ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih in ostalih ustanov. V prihodnje je smiselno vključiti tudi čezmejno območje tj. R Hrvaško, ki je z Zagrebom in okolico pomemben kadrovski vir za prihodnje kadre.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo vsem projektnim partnerjem, vsem OŠ iz Posavja, ki so posredovala podatke o vpis v OŠ, ki jih je smiselno spremljati tudi v prihodnje, vsem sodelujočim podjetjem in ostalim, ki so prispevali pri analizi

 

 


 

 

Pripete datoteke

Fotogalerija