Novice


Arhiv: Projekt POLET: Nasilje nad starejšimi – neodkrito in zamolčano

POLET

 

15. junij je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, in sicer zato, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi.  

Strah, nemoč, sram in odvisnost preprečujejo starejšim, da bi o svoji stiski sploh spregovorili, zato pogosto ostaja neodkrito in zamolčano. Pri nasilju nad starejšimi gre največkrat za psihične in čustvene zlorabe, poleg tega pa tudi za fizično obračunavanje, različne oblike zanemarjanja, ekonomskega in finančnega izkoriščanja, izsiljevanja in celo spolnega nasilja. 

Podatki pa so zgovorni: podatki Inštituta Antona Trstenjaka Staranje dokazujejo, da je v Sloveniji 7,4 odstotka vprašanih nad 50 let starosti nasilje že doživelo. Več žrtev nasilja je med ženskami. S skoraj 70 odstotki prevladuje besedno nasilje, z nekaj manj kot 15 odstotki telesno in z dobrimi desetimi odstotki ekonomsko nasilje. Nekaj manj kot 60 odstotkov jih je nasilje doživelo doma, približno petina na delovnem mestu, okrog 15 odstotkov pa na ulici. V tretjini primerov so povzročitelji družinski člani, v četrtini primerov pa ljudje, ki jih žrtve poznajo, a niso njihovi sorodniki ali bližnji. V 18 odstotkih primerov so povzročitelji neznanci, v desetini primerov pa sorodniki ali bližnji, ki niso družinski člani.

Kaznivih dejanj nad starejšimi je po podatkih policije približno 5000 na leto, njihovo število pa se vsako leto zviša za približno 300. Pobudo za svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi je dala Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi, ustanovljena leta 1997 v Kanadi.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi