Novice


Arhiv: Projekt POLET: Varnost in zdravje pri delu po odsotnosti z delovnega mesta zaradi Covid-19

POLET 


Korona virus je še vedno prisoten, velika večina zaposlenih pa je ponovno na delovnih mestih. 

Kakšne ukrepe je treba sprejeti s stališča zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu je bila tema e- izobraževanja za podjetja, vključena v projekt Polet. Izobraževanje, ki ga je vodil mag. Dušan Bezjak, je potekalo 28. maja 2020.

Predavatelj je na kratko predstavil pomembne spremembe na področju varnosti in zdravja pri delu zaradi epidemije COVID-19, kakšna so glavna priporočila za delodajalce, ali spremeniti oceno tveganja v luči bolezni COVID-19, kako se pripraviti na krizne situacije v prihodnosti, predstavil pa je že tudi praktične izkušnje iz delovnih organizacij in možne preventivne ukrepe.

Vlada ni izdala Odloka, s katerim bi začasno odredila, da v času epidemije COVID19 ni potrebno izvajati ukrepov s področja varnosti in zdravja delavcev pri delu ali jih izvajati v omejenem obsegu.

Zato je izjemno pomembno, da podjetja revidirajo oceno tveganja zaradi nastale epidemiološke situacije COVID19 (nova biološka in psihosocialna tveganja). Smiselno je treba vključiti zahteve Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 4/2002, 39/2005) in v skladu s 3. členom omenjenega pravilnika oceno tveganja obnavljati redno in pri vsaki spremembi razmer, ki lahko vpliva na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom.

Delodajalec je še vedno dolžan usposabljati delavce za varno opravljanje dela in pri tem upoštevati trenutne razmere. Prav tako je treba za delavce, ki se na novo zaposlujejo, izvesti izobraževanje in s tem zagotoviti večjo delavčevo varnost in zdravje pri delu. Teoretično in praktično usposabljanje se lahko izvede tako, da so posamezniki medsebojno ločeni z ustrezno razdaljo, najboljše pa je, da se usposabljanje izvede kar za vsakega posameznika ločeno. Enako velja tudi za periodične preizkuse usposobljenosti v primeru ugotovljenih večjih nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

Strokovni delavci s področja varnosti in zdravja pri delu imajo v okviru usposabljanja delavcev za varno delo zelo pomembno vlogo, saj je potrebno delavce v trenutnih razmerah usposabljati in osveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti epidemije COVID-19.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Fotogalerija

 

Arhivi