Novice


Arhiv: Projekt POLET: Pravice starejših zaposlenih

POLET

 

Pogoj, ki ga mora izpolniti zaposleni, da je zaščiten kot starejši delavec je zgolj starost, in sicer dopolnjenih 55 let. To je tudi osnova za dodatno zaščito. 

Starejši delavec ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

V kolikor želi, lahko starejši delavec sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Prav tako starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.


 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


 

Fotogalerija

 

Arhivi