Novice


Arhiv: Projekt POLET: Naučimo se ustrezno ravnati s čustvi

POLET

 

Pred regijskim posvetom projekta Polet

Čustvena inteligentnost dobiva vse pomembnejšo težo v poslovnem svetu, saj ima velik vpliv na posameznikovo učinkovitost in uspešnost na delovnem mestu. Še posebej je pomembna na vodilnih položajih, saj je za uspešno vodenje lahko ključno prav prepoznavanje in obvladovanje svojih in čustev sodelavcev, kar pomembno vpliva na pozitivno klimo v podjetju.

Številne raziskave in primeri iz prakse kažejo, kako je za doseganje uspehov poleg inteligentnosti pomembna tudi visoka stopnja čustvene inteligence. Prav ta je tista, ki pogosto odloča u uspehu ali neuspehu posameznika. Čustveno inteligentni znajo nadzirati svoja čustva, se lažje spoprijemajo s stresom in so uspešni pri reševanju konfliktov. Za razliko od inteligentnosti, ki se sčasoma ne spreminja veliko, pa čustvena inteligentnost predstavlja sklop veščin, ki jih lahko pridobivamo in izboljšujemo ne glede na starost.

Osebnostne in socialne zmožnosti, ki jih lahko osvojimo

Čustveno inteligentnost po definiciji Travisa Bradberryja sestavljajo štiri osnovne veščine, dve se osredotočata na posameznika, dve pa na njegove odnose z drugimi. Osebnostno zmožnost sestavljata samozavedanje, to je sposobnost natančnega zaznavanja in zavedanja svojih čustev, in samoupravljanje, ki pomeni sposobnost uporabljati svoja čustva pri opravljanju nalog in pozitivno vplivati na lastno vedenje. Socialna zmožnost pa pomeni posameznikovo sposobnost razumevanja počutij, obnašanja in motivov drugih ljudi ter sposobnost upravljanja odnosov, torej uporabe zavedanja o svojih čustvih in čustvih drugih za učinkovito odzivanje in izboljševanje medosebnih odnosov.

Strokovni posvet o pomenu čustev v vodenju

Živimo v času, ko vodje in drugi zaposleni plačajo visoko ceno zaradi neustreznega ravnanja s čustvi. Izgorevanje, psihosomatske bolezni, odvisnosti, včasih tudi težave v osebnem življenju postajajo vsakdanja grožnja sodobnemu vodji in drugim sodelavcem. Prepoznavanje in uporaba lastnih čustev ter čustev drugih je pomembna veščina, ki nam omogoča uspešno sodelovanje in dobre medosebne odnose. Čustva so osnova motivacije, s tem pa tudi uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev. V sklopu projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« bo 26. januarja organiziran spletni regijski posvet »Ravnovesje čustev in razuma v vodenju« z dr. Željkom Čurićem. Namenjen je delodajalcem, managerjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom strokovne javnosti ter vsem, ki jih tema zanima. Udeležba je na osnovi predhodne prijave brezplačna.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Fotogalerija

 

Arhivi