Novice


Arhiv: Projekt POLET: Na delovnem mestu moramo graditi vključujočo kulturo

POLET

Še vedno smo v obdobju nenadnih sprememb in nestabilnosti, naše okolje in družba se nenehno spreminjata, spreminjajo se delovna okolja, naše družine in mi sami. V ospredje prihajajo besedne zveze raznolikost, vključenost, pravičnost. Zaposleni si na delovnih mestih bolj kot kadarkoli prej želijo počutiti dobrodošlo, upoštevano, cenjeno in varno.

 

V nobenem podjetju se različnosti pravzaprav ne moremo izogniti – zaposlenih je več žensk kot nekoč, več pripadnikov manjšin, migrantov, invalidov, oseb s posebnimi potrebami itn. Na vključevanje raznolike delovne sile tako ne smemo gledati kot na oviro, temveč kot na prednost, ki podjetju prinaša koristi. Podjetja, ki vlagajo v vključujočo kulturo, beležijo nižjo stopnjo fluktuacije, višje zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni čutijo več podpore na delovnem mestu in so srečnejši. S tem, ko spoštujemo različnost, se v podjetju dviguje tudi delovna kultura (Subin, 2021).

Vendar ni dovolj, da raznolikost zgolj prepoznamo, z njo se je treba tudi ukvarjati, da bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša. Na tem mestu govorimo o konceptu vključenosti, ki ga delodajalci vidijo kot nerazdružljivega s konceptom raznolikosti. V praksi vključenost pomeni, da vsi raznoliki zaposleni lahko sodelujejo na različnih organizacijskih ravneh in prispevajo v podjetju – ženske lahko napredujejo enako kot moški, starejši se lahko izobražujejo enako kot mlajši sodelavci, invalidi tako kot drugi lahko zgradijo svojo poklicno kariero, tujci tako kot večinsko prebivalstvo lahko pridobijo kvalitetno zaposlitev itd. (Ponikvar in Zupančič, 2019).

Slovarček pojmov

Raznolikost (ang. diversity): upoštevanje in sprejemanje ljudi, ki so si med sabo različni, ne glede na njihovo raso, spol, etničnost, starost, vero, invalidnost in spolno usmerjenost.

Vključenost (ang. inclusion): ustvarjanje sodelovalnega, podpornega in spoštljivega okolja, ki povečuje vključevanje vseh zaposlenih, ne glede na njihovo raznolikost.

Enakost (ang. equality): pomeni pošteno obravnavo vseh ljudi brez predsodkov in ustvarjanje pogojev na delovnem mestu in v širši družbi, ki spodbujajo in cenijo raznolikost ter poudarjajo spoštovanje.

S tem, ko dovolimo nekomu, da je to, kar je, in spoštujemo njegovo različnost, gradimo temelje dobrih medosebnih odnosov. Če razumemo, cenimo in učinkovito upravljamo s temi razlikami, lahko dosežemo večjo uspešnost na ravni posameznika, skupine ali organizacije. Le sklepamo lahko, da bodo podjetja, ki sprejemajo različnost, spodbujajo pravičnost in vključevanje, tista, ki bodo iz krize prišla močnejša.

Članek, katerega avtorica je Julija Peklar, strokovna sodelavka IRI Ljubljana in projekta Polet, je objavljen v Gospodarskih izzivih, april 2022.

>>> VIR

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropski socialni sklad

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Fotogalerija

 

Arhivi