Predstavitev regije Posavje


Posavje je majhna toda geografsko zaključena celota. Leži na vzhodnem delu osrednje Slovenije. Obsega 6 občin - Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnico v katerih živi 75.619 prebivalcev (stanje 1. 1. 2015 - vir SURS). Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji.

Tebela 1: Pregled št. prebivalstva in površine po občinah Posavja

Občina

Št. prebivalcev
(1. 1. 2015)

Površina v km2
Bistrica ob Sotli  1.382 31,1 
Brežice 24.184 268,1 
Kostanjevica na Krki 2.455 58,3 
Krško 25.835 286,5 
Radeče   4.282 52,0 
Sevnica 17.481 272,2 
Posavje 75.619 968,2 
Slovenija 2.062.874 2.0273,0 

Vir: SURS

Na območju regije se nahajajo pomembne prometne povezave. 

Naravne danosti

Surovinska baza:

  • les: papirna in pohištvena industrija
  • gramoz, pesek: gradbeništvo

Vodni potenciali:

  • hidroenergetski potencial spodnje Save
  • termalne vode: turizem, zdraviliška dejavnost
  • viri pitne vode
  • slapovi, reke: turizem

Ugodne klimatske razmere in kmetijske površine, ki predstavljajo 48 % delež površin Posavja, kjer so ugodni pogoji za razvoj:

  • kmetijstva, predvsem sadjarstva in zelenjadarstva ter
  • posavski hribovje, kjer so ugodni pogoji za razvoj vinogradništva - Bizeljsko Sremiški in Dolenjski vinorodni okoliš.

Geografski položaj

  • bližina milijonskega mesta Zagreb, predvsem možnost razvoja obmejne trgovske in storitvene dejavnosti,
  • ugodna prometna lega: vestna in železniška povezava, letališče Cerklje ob Krki.