Upravni odbor


Mandatno obdobje 2015-2019

Upravni odbor GZS Območne zbornice Posavje, Krško

Predsednik
Martin Novšak, GEN energija d.o.o.

Podpredsedniki
Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o. Krško
Zdenka Kunej, Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.
Branko Kos, INO Brežice d.o.o.

Člani 
Franjo Boh, DD Elmont d.o.o. Krško 
Majda Androjna, Duropack d.o.o.
Miljenko Muha, Kostak d.d. 
Alen Šinko, Kovis d.o.o.
Dejan Marcola, Metalna Senovo d.o.o.
Rudolf Mlinarič, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 
Peter Žigante, Savaprojekt d.d.
Jurij Colarič, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Jožica Stegne, Vipap Videm Krško d.d.

Direktor GZS OZ Posavje, Krško
Darko Gorišek

Predstavniki OZP v Skupščini GZS
Martin Novšak, GEN energija d.o.o.
Zdenka Kunej, Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.
Jožica Stegne, Vipap Videm Krško d.d.