Upravni odbor


Mandatno obdobje 2019-2023

Upravni odbor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško

Predsednik
Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.

Podpredsedniki
Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o. Krško
Zdenka Kunej, Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.
Alen Šinko, Kovis d.o.o.

Člani 
Franjo Boh, DD Elmont d.o.o. Krško 
Majda Androjna, DS Smith Slovenija d.o.o.
Martin Novšak, GEN energija d.o.o.
Aleksandar Cvetanovski, INO Brežice d.o.o.
Miljenko Muha, Kostak d.d. 
Dejan Marcola, Metalna Senovo d.o.o.
Alenka Pirc, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. 
Peter Žigante, Savaprojekt d.d.
Franc Katič, Sipro inženiring d.o.o.
Jurij Colarič, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Jožica Stegne, Vipap Videm Krško d.d.

Direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško
Darko Gorišek

Predstavniki PGZK v Skupščini GZS
Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.
Zdenka Kunej, Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.
Miljenko Muha, Kostak d.d.