Cenik najema dvoran GZS OZ Posavje, Krško


Cenik najema dvoran GZS Območne zbornice Posavje, Krško

Na GZS Območni zbornici Posavje, Krško razpolagamo z opremljenimi poslovnimi prostori – predavalnico v kleti in sejno sobo v 2. nadstropju, ki ju poleg uporabe za lastno dejavnost oddajamo v najem za različne dogodke – srečanja, seje, predavanja, seminarje, poslovne razgovore, ipd.. Prostori se nahajajo na Bohoričevi ulici 9 v Krškem.

Oprema obeh prostorov vključuje:

  • Klimatiziran prostor
  • Oprema za projiciranje (računalnik, LCD projektor, flipchart)

Opis prostorov:

1.   Predavalnica v kleti

  • Konferenčna postavitev: do 26 sedežev
  • Šolska postavitev: do 28 sedežev
  • Samo sedeži brez miz: do 40 sedežev

Konf

solska

stoli

 

2.  Sejna soba v 2. nadstropju

  • Konferenčna postavitev: do 12 sedežev

sejna

Cenik:

Za člane GZS OZ Posavje, s plačano članarino, velja popust 30%.

Prostor

Dopoldanski
najem
od 8. do 15. ure

Popoldanski
najem
od 15. do 20. ure

Predavalnica
v kleti

85 EUR+DDV

71 EUR+ DDV

Sejna soba

45 EUR+DDV

35 EUR+DDV

 


Avtor: OZ Posavje