Novice


Arhiv: Seminar: Kratko in jasno o obdavčitvi aktualnih dohodkov fizičnih oseb

Na seminarju boste našli odgovore, ki se vam postavljajo ob izplačevanju dohodkov fizičnih oseb glede obdavčitve (vrsta dohodka, davčna osnova, stopnja obdavčitve, prispevki, poseben davek na določene prejemke, ...) in davčno priznavanje le teh.

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Osnove in novosti javnega naročanja, 22.03.2011

V času gospodarske krize so javna naročila za gospodarske subjekte pomembna priložnost za pridobitev posla. Postopek javnega naročanja je zapleten in zahteven postopek, roki za pravna sredstva pa so kratki. Zato je za ponudnike pomembno poznavanje osnovnih pravil in kritičnih točk v postopku, da lahko na morebitne napake in pomanjkljivosti pravočasno reagirajo. Poleg tega so bile v aprilu lanskega leta na področju predpisov o javnem naročanju, tudi kot odziv na gospodarsko krizo, sprejete nekatere spremembe, ki lahko pomembno vplivajo na položaj ponudnika.

Arhiv: Širitev poslov v Kazahstan

Arhiv: 9. razpis o podelitvi priznanj GZS-Območne zbornice Postojna za najboljše inovacije 2010 v notranjsko-kraški regij

Ne zamudite - rok za oddajo prijav je 31. marec 2011

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Mednarodna prodajna pogodba v praksi, 03.02.2011

Skokovita globalizacija in internacionalizacija trgovanja gresta z roko v roki. Vse več podjetij se bodisi izvozno usmerja in skuša svoje produkte plasirati na tujih trgih, bodisi na njih nastopa v vlogi kupca surovin, polizdelkov ali izdelkov, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Spremembe in novosti insolvenčnih postopkov, 20.01.2011

V juniju 2010 je bila sprejeta za gospodarstvo dolgo pričakovana novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – novela ZFPPIPP-C, ki je obsežno reformirala insolvenčne postopke (stečajne postopke in postopke prisilne poravnave). Z nastopom gospodarske krize so se sočasno z občutnim porastom postopkov zaradi insolventnosti, pokazale tudi vse pomanjkljivosti naše insolvenčne ureditve, ki je nastala v času največje konjunkture slovenskega gospodarstva. Pomanjkljivosti ureditve so se kazale predvsem v nezadostni učinkovitosti postopkov in podoptimalnih pogojih za poplačilo upnikov.

Arhiv: NOVI INCOTERMS 2010 - seminar s knjigo, 17.03.2011

Predstavljene bodo novosti, ki jih prinašajo prenovljeni Incoterms 2010 in so pomemben korak k varnosti in znižanju stroškov poslovanja.

Arhiv: Delavnica Vi sprašujete, mi odgovarjamo: Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava, 13.01.2011

V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakon o malem delu.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.