Novice


Arhiv: Podeljena priznanja najboljšim inovacijam Posavja za leto 2016

 Podeljena priznanja najboljšim inovacijam Posavja za leto 2016

 

Krško, 6. junija 2016 -  GZS Območna zbornica Posavje je najbolj inovativnim v Posavju podelila 2 zlati, 5 srebrnih in 3 bronasta priznanja.


GZS Območna zbornica Posavje, Krško in njena Komisija za ocenjevanje inovacij ima v svojem delu postavljen cilj uveljavljanja inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanje podjetništva. Tako je letos že trinajstič objavila Razpis za najboljše inovacije GZS Območne zbornice Posavje, Krško za leto 2016

Sedemčlanska komisija, ki ji predseduje dr. Tomaž Žagar, je prejela enajst (11) inovacijskih prijav, podelila je dve (2) zlati, pet (5) srebrnih, tri (3) bronasta priznanja in odločila, da ena ne ustreza kriterijem.


ZLATO

Prijavitelj: INO Brežice d.o.o.;
Inovacija: Mulčer BOXER;
Inovatorji: Tone Vogrin, Branko Kos

Mulčer BOXER je namenjen urejanju zelenih površin (parki, golf igrišča, urejanje okolice ipd), kot tudi za uporabo v vinogradništvu in sadjarstvu. Posebnost mulčerja je v vgrajenem dvospiralnem rotorju, ki je zmožen drobiti materiale (les) vse do debeline 5 cm. Obenem rotor za drobljenje potrebuje manjšo moč traktorja, s tem se porabi manj energije, traktor deluje mirneje, obremenitev na ležaje in sestavne dele trakstorja pa je manjša.

Mulčana masa se odpelje v košari, katera se za praznjenje odpre s hidravličnim cilindrom.

 

Prijavitelj: Kovis d.o.o.;
Inovacija: Ležajno ohišje K25L z lepljenimi obrabnimi ploščicami;
Inovatorji: David Deržič, Jure Colarič

Inovacija je geometrijsko izboljšano in s tem 15% lažje ležajno ohišje, ki ga lahko podjetje izdela v krajšem času. Posodobljen je tudi način pritrditve obrabnih pločevin – nadgrajen je z novimi tehnologijami spajanja materialov (lepljenje).

Z manjšo lastno težo izdelka upravitelji tirnih vozil za prevoz tovora porabijo manj energije, hkrati pa tudi privarčuje pri stroških vzdrževanja, kar izdelku daje konkurenčno prednost pred ostalimi. Izdelek kljub novim lastnostim ohranja svojo trdnost.

 

SREBRNO

Prijavitelj: Hermes d.o.o. PE Krško;
Inovacija: BIM 4BUILD;
Inovatorji: Ivi Čakš, Dušan Strgar, Gregor Pavuna, Tadej Žarn, Andrej Potočnik

Programsko orodje BIM 4BUILD rešuje težavo izračuna stroškov gradbenih projektov in olajša finančno spremljanje projektov v celotnem življenjskem ciklu. Spremembe, vnešene v 3D model, se na preprost način prenesejo v obstoječi izračun in uporabniku hitro in učinkovito prikažejo finančne učinke sprememb 3D modela. Povezava 3D gradnikov in kalkulacijskih osnov je interaktivna, sistem pa si sproti pripravlja bazo tehnologij za posamezne gradnike, ki jo pri naslednjih projektih samodejno uporabi. Predvideno porabo lahko kalkulant izkustveno prilagodi razmeram na gradbišču in drugim specifikam projekta, pri določitvi cen virov pa upošteva trenutne tržne razmere in pripravi variantne rešitve različnih tehnologij gradnje.

 

Prijavitelj: Radeče Papir Nova d.o.o.;
Inovacija: Izboljšanje kvalitete z interferenco;
Inovatorji: Brane Bajc, Branko Maršnjak, Jure Mežnar, Jože Zajc

Inovator je ugotovil, da je mogoče zmanjšati valovanje papirne snovi v posodi z dvigom nivoja in tako s pomočjo večjega volumna posode umiriti papirno snov. Rešitev so izvedli z montažo posebne pregrade znotraj posode, ki zagotavlja višji nivo papirne snovi.  Intenzivnost valovanja se je na ta način izničila, iztok iz posode je postal enakomeren, merilec nivoja pa je začel oddajati prave informacije. 

 

Prijavitelj: Stilles d.o.o.;
Inovacija: Površinska zaščita kamna, ki se vgrajuje v pohištvo prestižnih hotelskih verig 5 zvezdičnih hotelov;
Inovatorji: Ludvik Vidmar, Peter Sinkovič

Glavna pridobitev te inovacije pa je možnost, da na naravnem kamnu, ki se vgrajuje v prestižno pohištvo hotelskih verig 5 in 6 zvezdic, poudarimo oblike, ki so nastale v teku njegovega naravnega nastajanja (žile, strukture, figure). Z inovacijo so inovatorji dosegli enakomeren sijaj po celotni površini ter odpravili poroznost in luskavost kamna. S to inovacijo so kamni pridobili tudi na kvaliteti površine, ki je odpornejša za uporabnike v hotelih najvišjega ranga (vino, cigareti, olje, kava, lak za nohte, …).

 

Prijavitelj: TPV d.d. PE Brežice;
Inovacija: Inteligentni sistem oskrbe delovnih mest - Avtomatiziran KANBAN z AGV;
Inovatorji: Janez Sluga, Robert Simčič

TPV d.d. sprejel strateško usmeritev, da razvija in trži rešitve iz področja avtomatizacije interne logistike. Ena od uspešnih inovativnih razvojnih rešitev je tudi Sistem inteligentnega kanban-a. Sistem inteligentni kanban je sistem oskrbe delovnih mest brez oskrbovalcev-operaterjev. Višji nivo komuniciranja omogoča avtomatsko razknjiženje materiala, sprotno inventurno vodenje zaloge v vhodnem, vmesnem in izhodnem skladišču, pravočasno informacijo o zamenjavi tipa izdelka in s tem posledični zagotovimo  minimalni čas za zamenjavo orodja in pravočasno popolnitev I-zalogovnika z novimi materiali.

 

Prijavitelj: TPV d.d. PE Brežice;
Inovacija: Pametno prijemalo;
Inovatorji: Miran Ferenčak, Boris Antolovič, Boštjan Vučajnk

Glavne komponente prestavnega vzvoda za podjetje BMW so odlitki iz aluminija, katere pa je potrebno naknadno obdelati na obdelovalnem centru da bi dosegli zahtevane tolerance. Za obdelavo teh komponent je bilo potrebno razviti novo »pametno« vpenjalno orodje, katero bo moralo komunicirati s krmilnikom obdelovalnega centra. Proces zahteva kontrolo, prisotnosti, kontrola veličin z tlakom, povratno informacijo kje v prostoru se orodje nahaja in če katera od veličin odstopa od vnaprej predvidenih, ustavi proces oziroma ustrezno označi neustrezen izdelek. 

 

BRONASTO

Prijavitelj: Dom starejših občanov Krško;
Inovacija: Kongruentni negovalni model zdravstvene nege;
Inovatorji: Franja Pavlič, Jana Starc, Martina Žerjav, Kerstin Kodrič

V Domu starejših občanov Krško so pilotno vpeljali celostni koncept nege in oskrbe stanovalcev. Vsak stanovalec je v domu sprejet na individualen način, s svojimi potrebami, navadami in pričakovanji. Življenje v domu namesto okvirov institucionalne organiziranosti ostaja blizu načinu življenja v domačem okolju.

Stanovalci so oblikovani v skupine – na voljo imajo lastni zasebni prostor ter skupne prostore, kjer se opravljajo dela in aktivnosti, s katerimi so stanovalci živeli pred prihodom v dom. Vsa opravila se opravljajo po načelu »skupaj s stanovalcem«, ne za stanovalca. Vrednota vseh zaposlenih je postalo zaupanje, empatija in razumevanje. 

 

Prijavitelj: Komunala Brežice d.o.o.;
Inovacija: Inovativno ozaveščanje in informiranje uporabnikov Komunale Brežice;
Inovatorji: Petra Grajžl, Aleksander Zupančič

Za ozaveščanje o pomenu ohranjanja okolja in naravnih virov izvajajo 11 projektov:

 • »Ohranimo čisto okolje« je namenjen vzgoji predšolskih in osnovnošolskih otrok. Otroci se seznanijo z vrstami odpadkov in pravilnega ravnanja z njimi.
 • Brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi« spodbuja ponovno uporabo stvari. Inovativno akcijo so v letošnjem letu na Zbornici komunalnega gospodarstva povzeli tudi v državno strategijo, kjer bodo komunalnim podjetjem predlagali tovrstno delovanje na področju ponovne uporabe stvari.
 • »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«
 • Oživitev tržnice Brežice
 • Prireditev ob svetovnem dnevu voda (čistilna akcija, ekološke delavnice in poskusi z vodo za otroke Po osnovnih šolah in vrtcih, itd.)
 • Nagradni natečaji
 • Okrasitev glavne mestne novoletne smrečice z okraski iz recikliranih materialov
 • Izid Eko ugank za otroke
 • Otroška knjižica »Zaklad v vodovodnem stolpu«
 • glasilo Komunalko.

 

Prijavitelj: SOP - Inernational d.o.o. PE Krško;
Inovacija: Viseči transporter za težka bremena z dvižno napravo - 10 ton;
Inovatorji: Anton Jenžur, Jernej Stanko
Za odpravo zahtevne operacije dviga velikega števila težkih bremen na višino 7 metrov, sta inovatorja pripravila sistem strojnih operacij, ki so v celoti nadomestile delo z viličarjem. Viseči 2-osni transporter za težka bremena z dvižno napravo je vedno projektiran optimalno za predvideno delo, tako pri določitvi teže kot pri izbiri moči pogonov. Korist te inovacije se kaže v višji produktivnosti te faze dela, v nižanju stroškov dela, pri manjšanju hrupa in tresljajev. 

Iskrene čestitke vsem inovatorjem!

Na nacionalni nivo ocenjevanja gresta tokrat:

 1. Prijavitelj: INO Brežice d.o.o.;
  Inovacija: Mulčer BOXER;
 2. Prijavitelj: Kovis d.o.o.;
  Inovacija: Ležajno ohišje K25L z lepljenimi obrabnimi ploščicami; 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi