Novice


Arhiv: Seminar: Obvezno označevanje kovinskih konstrukcij s CE znakom skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1, 12.3.2015

V sodelovanju s Q Techno d.o.o. vas vabimo na seminar
 

"Obvezno označevanje kovinskih konstrukcij s CE znakom skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1",

ki bo

v četrtek, 12. marca 2015 od 9.30 do 13.30 ure 
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

Še vedno je veliko proizvajalcev, ki niso seznanjeni z zahtevo, da je potrebno od sredine leta 2014 gradbene kovinske konstrukcije označiti s CE znakom in izdati izjavo o lastnostih. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Enaka zahteva velja tudi za elemente konstrukcij oz. podsklope, ki jih kasneje vgradi nekdo drug. Osnovne zahteve postavlja uredba o gradbenih proizvodih (CPR), ki določa zahteve za izdelavo in trženje gradbenih proizvodov v Sloveniji in ostalih članicah ES.

Da proizvajalec pritrdi CE znak na konstrukcijo, mora izpolniti nekatere predpogoje, pri čemer bi še posebej omenili:

  • Konstrukcijo mora izdelati skladno s projektno dokumentacijo in skladno z zahtevami SIST EN1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oz. skladno z zahtevami SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije
  • Proizvajalec mora imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno s SIST EN 1090-1
  • Izdati mora izjavo o lastnostih

Seminar ima za cilj, da si vsak proizvajalec naredi celotno sliko, kako morajo potekati aktivnosti.

  • Pregledali bomo zahteve uredbe o gradbenih proizvodih,
  • predstavili serijo standardov SIST EN 1090,
  • razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo
  • in dali navodila za označevanje s CE znakom.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Seminar je namenjen proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij, projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom, kot tudi investitorjem.

Predavala bosta specialista za področje jeklenih konstrukcij: mag. Ambrož Rožman in dr. Andrej Lešnjak.

PROGRAM

09:30-09:35

Pozdrav in predstavitev

09:35-10:05

Predstavitev uredbe o gradbenih proizvodih - CPR

10:05-10:50

Certificiranje notranje kontrole proizvodnje in označevanje konstrukcij s CE znakom kot je določeno v SIST EN 1090-1

10:50-11:20

Odmor

11:20-12:20

Določitev razreda konstrukcije in izdelava jeklenih konstrukcij skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 ter priprava dokumentacije za predajo konstrukcije kupcu (tehnična mapa)

12:20-12:30

Odmor

12:30-13:00

Postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje s strani priglašenega organa

13:00-13:30

Zaključek (vprašanja in odgovori)

KOTIZACIJA

  • člani GZS: 50,00 € + DDV 
  • ostali: 100,00 € + DDV 

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.  

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

PRIJAVE
Prijave sprejemamo do 10. 3. 2015 do 12.00 ure na naslov oz.posavje@gzs.si , do istega dneva tudi morebitne odjave, sicer se kotizacija zaračuna v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi