Novice


Arhiv: Seminar: Priprava tehnološke vode za hladilne in grelne sisteme, 3. 3. 2015

Vam VODA razen grelnega medija predstavlja predvsem strošek?
Iščete načine za PREPREČEVANJE IZGUB v vročevodnem omrežju?

Vabimo Vas na brezplačno zgoščeno predstavitev znanja, kako PRIHRANITI brez velikih investicij:

 

PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE ZA HLADILNE IN GRELNE SISTEME,

ki bo

v torek, 3. marca 2015 od 10. do 13. ure 
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9 v Krškem.
 

Ali ste vedeli, da v razvitih državah predstavlja škoda, nastala zaradi korozije v različnih industrijskih sistemih, strošek v višini 2-3 % BDP?

Prisotnost ali odsotnost korozijskih pojavov, obloge v sistemih za prenos toplote in hladu, mikrobiološka kontaminacija …. so dejavniki, tesno povezani s primerno kakovostjo vode v hladilnih in grelnih sistemih.

Namen seminarja je udeležencem podati celovito informacijo o postopkih priprave, zakonodajnih merilih in nadzoru kakovosti vode kot hladilnega ali grelnega medija, s posebnim poudarkom na kakovosti vode in pojavu novega tipa mikrobiološko inducirane korozije (MIC) v sistemih daljinskega ogrevanja.

Cilj izobraževanja je spodbuditi odgovorne in pristojne strokovnjake k načrtovanju in sistematičnemu izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov za omejevanje direktnih in indirektnih  stroškov, ki so posledica škode, nastale zaradi neprimerne kakovosti vode v omrežju.

Vsebinski poudarki:

  • Vpliv kakovosti vode na porabo energije
  • Zakonodajne podlage in tehnični normativi
  • BREF, BAT dokumenti, EU smernice za postopke priprave tehnološke vode
  • Lastnosti tehnološke vode (v sistemih daljinskega ogrevanja, v hladilnih sistemih)
  • Postopki in dodatki v procesu priprave tehnološke vode za sisteme daljinskega ogrevanja (sulfidno/fosfatni sistem; DEHA sistem; hidrazin)
  • Kaj lahko gre narobe ali pojav mikrobiološko inducirane korozije (MIC)
  • Nadzor kakovosti tehnološke vode (indikativni parametri)
  • Področja prihrankov/izgub (ne)zagotavljanja ustrezne kakovosti tehnološke vode
  • Predstavitev primera iz prakse
  • Ekonomska ocena nastale škode v omrežju DO zaradi MIC


Predavateljici:

dr. Mojca Poberžnik, univ.dipl.inž. je zaposlena na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. kot vodja raziskovalnega področja okoljevarstvo. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v pripravo in obdelavo pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, čiščenje odpadnih (tehnoloških, deponijskih,…) voda, analizne metode s področja voda, zakonodajo na področju odpadnih, pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, uporabo izotopskih metod in analiznih tehnik v hidrokemiji, hidrokemijsko modeliranje. Je zunanja presojevalka za sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.

dr. Maja Bauman, univ.dipl.inž. je zaposlena na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. kot vodja laboratorija za okoljevarstvo. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na področje razvoja materialov za izboljšanje postopkov filtracije, selektivnost in dezinfekcijski učinek, izvajanje kombiniranih procesov AOP (ozoniranje, perokson postopek, UV...) in procesov membranske filtracije (MF, NF, UF, RO). Specializirana je za razvoj nanomaterialov in nanotehnologijo, spreminjanje površin/funkcionalizacijo nanodelcev in njihovih koloidnih disperzij, ki nameravajo doseči edinstvene fizikalno-kemijske lastnosti, ki izhajajo iz strukturnih in kemijskih pojavov na nanostrukturni in atomski ravni, da izboljšajo njihovo funkcijo (npr. zadrževanje specifičnih agensov) pri aplikacijah na področju zaščite in varstva okolja. 

Prijave:
Prijave sprejemamo do 2. 3. 2015 do 12.00 ure na naslov oz.posavje@gzs.si, do istega dneva tudi morebitne odjave.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi