Novice


Arhiv: Delodajalci, na voljo so trije milijoni evrov za sofinanciranje kadrovskih štipendij

    

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra 2014 na spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki se bodo izplačevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov.

Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2014 in prinaša na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne novosti razpisa so vsakoletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost zaposlitve najkasneje v enem mesecu od zaključka izobraževanja za katerega je delodajalec prejemal sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015.

Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani sklada: http://bit.ly/1z3wdJJ.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, in sicer na telefonski številki 01 434 15 85 oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si.

Fotogalerija

 

Arhivi