Novice


Arhiv: 5. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

    

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Višina razpoložljivih sredstev je 1.246.641,52 EUR.

Namen javnega povabila: spodbujanje usposabljanja zaposlenih.

Rok za oddajo ponudb: od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Višina razpisanih sredstev: 1.246.641,52 EUR

Ponudniki so delodajalci, ki so subjekti zasebnega prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:
-    starejši od 50 let
-    ženske z največ dokončano osnovno šolo
-    invalidi

Omejitve sofinanciranja: največ 700 EUR po osebi (1.500 EUR/osebo za javno veljavne programe)

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Kontakt

Več informacij o javnem povabilu.

 

Fotogalerija

 

Arhivi