Novice


Arhiv: Seminar: Administriranje in nove obremenitve ob izplačilu dohodkov fizičnim osebam po 1. 1. 2014; 9. 1. 2014

Vabimo vas na seminar

ADMINISTRIRANJE IN NOVE OBREMENITVE OB IZPLAČILU DOHODKOV
FIZIČNIM OSEBAM PO 1. 1. 2014,

ki bo v četrtek, 9. januarja 2014,
od 15.30 do 18.30 ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Krško, Bohoričeva 9.  

 Spremembam na področju »obračuna in izplačila« dohodkov fizičnih, kar ni in ni, ne konca, ne kraja…

S 1. 1. 2014 stopijo v veljavo:

 • določeni pomembni členi ZPIZ-2 (primeroma 18. člen DRUGO PRAVNO RAZMERJE,…),
 • nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE ,
 • spremembe ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANU (nove , bistveno višje obremenitve dohodkov fizičnih oseb, predvsem dohodkov iz zaposlitve in iz naslova s.p.)
 • in OBSEŽNE spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja - REK Obrazcev (tako REK-1 kot REK-2)

ob vsem navedenem pa se bomo še vedno ubadali z »DELOM UPOKOJENCEV«.

V kolikor z aktualnimi spremembami še niste seznanjeni, se vam ob navedenem pojavljajo vprašanja oziroma želite svoje znanje utrditi, vas vabimo na kratek - jedrnat seminar v okviru katerega bomo »obdelali« teme kot so:

 • kdaj oziroma koga je potrebno zavarovati na osnovi 18. člena ZPIZ-2 (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, vpliv navedene spremembe na višino stroška le-teh, kako je z obdavčitvijo navedenih dohodkov (obračun prispevkov iz dohodka, nove vrste dohodkov po REK-2),
 • zavarovalna podlaga na osnovi 16. člena ZPIZ-2 – DRUŽBENIKI - sprememba NAJNIŽJE in NAJVIŠJE ZAVAROVALNE OSNOVE,
 • kaj določa nov PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE - nič več zavarovalnih razredov ampak individualno zavarovane osnove,
 • kakšne prispevke bomo po novem plačevali za ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE iz naslova podjemne pogodbe, avtorskega honorarja, …, popoldanskega S.P.-ja, kaj bo osnova za obračun prispevka za ZZ pri samostojnih podjetnikih - POZOR in kaj najnižja osnova pri dohodkih iz delovnega razmerja,
 • SPREMEMBE PRI REK-1 in REK-2 obrazcih (ugotovitev zavarovalnega statusa prejemnika dohodka (18. člen ZPIZ-2), nove vrste dohodkov, POROČANJE O IZPLAČANIH POVRAČILIH STROŠKOV in drugih dohodkov iz delavnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, poročanje o upoštevanih DAVČNIH OLAJŠAVAH, poročanje o vrstah DANIH BONITET, o ŠTEVILU UR in znesku plače, nadomestila plač,… , o nepremičninah,
 • DELO UPOKOJENCEV (vrste, omejitve, obdavčitev, …)
 • praktični primeri izračunov obdavčitve določenih vrst dohodkov ,…

SEMINAR JE NAMENJEN
vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, , svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

PREDAVATELJICA
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer , kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA

ČLANI GZS

OSTALI UDELEŽENCI

60,00 EUR + 22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS

100,00 EUR +22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 7. 1. 2014 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi