Novice


Arhiv: Seminar: Stroški dela = vsi prejemki iz delovnega razmerja, 7. 1. 2014

V sodelovanju s Pravno službo GZS
vas vabimo na aktualni seminar

STROŠKI DELA = VSI PREJEMKI IZ DELOVANEGA RAZMERJA,

ki bo v torek, 7. januarja 2014,
od 9. do 12. ure,
v predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Krško, Bohoričeva 9.  

Poslovno uspešnost merimo z rezultati poslovanja. Ti nihajo v odvisnosti od različnih dejavnikov, prizadevanja delodajalcev pa vedno stremijo k čim večji poslovni uspešnosti ter k temu, da poslovni rezultati omogočajo nemoteno delovanje na daljši rok.

Pri merjenju in doseganju poslovnih rezultatov in poslovne uspešnosti so vedno v ospredju tudi stroški poslovanja. In sicer predvsem tisti, na katere lahko vplivamo sami v podjetju. Med pomembnejše stroške spadajo poleg materialnih in storitvenih tudi stroški dela, ki bodo glavna tema seminarja, na katerega vas vabimo.

NAMEN SEMINARJA
Pojasnili vam bomo kaj so stroški dela, kakšen delež v strukturi stroškov lahko glede na dejavnost dosegajo, kaj vse mora delodajalec plačati delavcu in je skrito med stroške dela, ki jih pravno opredelimo kot prejemke iz delovnega razmerja. Kaj zajema plača, zakaj in kdaj plačamo dodatke, v katerih primerih in v kakšni višini plačamo nadomestilo plače? Kako ravnati pri neupravičeni ali daljši upravičeni odsotnosti? Kateri so drugi osebni prejemki? Do kakšne višine mora delodajalec plačati delavca in še in še… Tematika je obsežna in vedno zanimiva ter aktualna.

NA SEMINAR VABIMO
vodilne delavce in strokovne sodelavce zaposlene v pravnem, kadrovskem ali finančno-računovodskem oddelku in vse, ki se želijo z omenjeno tematiko bolje in natančneje seznaniti

PROGRAM SEMINARJA

  • Vse o plači (komu, kdaj, zakaj, koliko in kako)
  • Vse o nadomestilih plače
  • Vse o dodatkih
  • Vse o povračilih stroškov
  • Vse o drugih prejemkih iz delovnega razmerja

PREDAVATELJICI

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica z državnim pravniškim izpitom, samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Ima delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. Dodatno se je strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu; v letu 2012 Državni komisiji za delovna razmerja na Irskem in Agenciji za koncilijacijo in arbitražo v Veliki Britaniji. Sodeluje v posameznih projektih kot mednarodni ekspert, nazadnje julija 2013 v Črni Gori. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago KP dejavnosti in mentorica. Je vodja mediacijske skupine pri GZS, ter soavtorica dveh strokovnih publikacij s tega področja. Pridobila je certifikat pooblaščenke za preprečevanja mobbinga na delovnem mestu in je certificirani NLP praktik. Predava in objavlja s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, nekonfliktne komunikacije in mediacijo v delovnem okolju.

Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS je strokovnjakinja za ekonomske vidike individualnih in kolektivnih delovnih razmerij. Predavateljica ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu kjer je opravljala dela na operativnih, vodilnih in vodstvenih delovnih mestih s področja financ, računovodstva in kontrolinga v kovinsko predelovalni dejavnosti in lesni industriji. Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo in izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Za svoje delo je prejela priznanje združenja Manager.

KOTIZACIJA

ČLANI GZS

OSTALI UDELEŽENCI

90,00 EUR + 22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS

140,00 EUR +22 % DDV
za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS

 Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna 15 % popust na kotizacijo.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 3040 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Eventualne odjave sprejemamo do 6. 1. 2014 do 10. ure na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

EKSKLUZIVNO
Udeleženci seminarjev pridobijo tudi 10% popust na najnovejši priročnik Vodnik po novem ZDR-1.
Redna cena

  • za člane GZS: 50 EUR + DDV,
  • za nečlane: 80 EUR + DDV.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi