Novice


Arhiv: Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje je objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Sklad je 31. 8. 2012 v Uradnem listu RS št. 67/2012 in na svoji spletni strani objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Vrednost razpisa je 2.000.000,00 EUR.

Več informaciji na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Fotogalerija